Sommarsedeln

Sommarjobb för unga och för arbetsgivarna hjälp, kunskap och nya perspektiv från och med år 2015!

Ansök din Sommarsedel nu!

År 2023 är alla nionde klassister, som bor i Helsingfors eller som studerar i Helsingfors, samt HUX, Valma och tiondeklassister berättigade, att ansöka en Sommarsedel. Även alla förstaårsstuderande på andra stadiet (yrkesskolor, gymnasier, TELMA), som bor i Helsingfors är berättigade att ansöka Sommarsedeln.

Kolla, att du hör till målgruppen. Alla sökande som är berättigade till sedeln får den. Kom ihåg, att Sommarsedeln är personlig och kan användas endast en gång. Sommarsedeln är giltig mellan 1.6.-15.8.2023.

ANSÖK DIN SOMMARSEDEL: https://nuortenkesaseteli.hel.fi/sv

Då du ansökt Sommarsedeln får du en aktiveringslänk till den epost du nämnt i ansökan, efter aktiveringen får du Sommarsedeln till eposten. Du kan skicka den vidare till arbetsgivaren då du är säker, att du fått arbetsplatsen te.x. då du skriver under arbetskontraktet.

Arbetstid och lön:

  • Ett arbetsavtal på minst 60 timmar, som omfattar minst 18 timmar i veckan
  • Bruttolön minst 400 € (inklusive semesterersättning) samt normala arbetsgivaravgifter
  • Arbetsgivaren kan också anställa de unga personerna för en längre tid. I så fall ska sommararbetaren betalas för de timmar som överskrider 60 h minst enligt minimitimlönen för branschens kollektivavtal.
  • Ta kontakt med arbetsplatser och erbjud dem Sommarsedeln.

OBS!
Du studerar på någon av ovannämnda klasserna under skolåret 2022-23. Studerande på andra stadiet som studerar i Helsingfors men bor i en annan kommun får ansöka om en sommarsedel från sin hemkommun om där finns ett sommarsedelsystem .

·

Ärligt talat