Sommarsedeln

Sommarjobb för unga och för arbetsgivarna hjälp, kunskap och nya perspektiv från och med år 2015!

År 2022 är alla nionde klassister, som bor i Helsingfors eller som studerar i Helsingfors skolor, samt Valma och tiondeklassister berättigade, att ansöka om en Sommarsedel. Det vill säga unga, som studerat ovan nämnda klasser under läsåret 2021-2022. Te.x. 9-klassister är unga som fått våren 2022 sitt avgångsbetyg.

Om du börjar studera på 9 klassen på hösten 2022 är du inte berättigad till Sommarsedeln.

Även alla förstaårsstuderande på andra stadiet i Helsingfors är berättigade att ansöka om Sommarsedeln. Det vill säga unga, som studerat ovan nämnda klasser under läsåret 2021-2022. 9-klassister är de unga som får sitt avgångsbetyg våren 2022.

Arbetsgivare, ansök om Sommarsedelsersättning här.


Systemet har ett litet fel, den godkänner inte alltid kontonumret eller bifogade uppgifter. Det hjälper, om du tar bort det sista tecknet (siffra, bokstav) och skriver in det på nytt. Vanligtvis hjälper det, att man skriver in uppgifterna och inte kopierar dem.

Valtuuttaminen 2 https://www.suomi.fi/fullmakter/fullmakt-med-ansokan

Fullmakt med ansökan – Suomi.fi

Valtuuttaminen 1 https://www.suomi.fi/anvisningar-och-stod/information-om-fullmakter/utrattande-av-arenden-for-ett-foretag-eller-ett-samfund

Uträttande av ärenden för ett företag eller ett samfund – Suomi.fi

Du kan uträtta ärenden för företagets eller samfundets räkning om du har rätt på grundval av registeruppgifter eller du fått en fullmakt.


Identifiera dig i tjänsten och fyll i ansökan på en gång. Utkastet till ansökan kan inte sparas. Sommarsedelersättningen betalas in på arbetsgivarens konto när ansökan har behandlats. Observera att behandlingen av ansökningarna kan tidvis bli överbelastad.

Sommarsedeln till vem?

  • År 2022 är alla nionde klassister, som bor i Helsingfors eller som studerar i Helsingfors skolor, samt Valma och tiondeklassister berättigade, att ansöka om en Sommarsedel.
  • Även alla förstaårsstuderande på andra stadiet i Helsingfors är berättigade att ansöka om Sommarsedeln.
  • OBS! Studerande på andra stadiet som studerar i Helsingfors men bor i en annan kommun får ansöka om en sommarsedel från sin hemkommun om där finns ett sommarsedelsystem.
  • Sommarsedeln är riktad till 18-år och under. Undantagen är beskrivna i Ofta ställda frågor.
  • Alla sökande som är berättigade till sedeln får den.

Helsingfors stad förutsätter att arbetsgivarna iakttar principerna för Ansvarsfullt sommarjobb och ingår ett skriftligt arbetsavtal med den unga och erbjuder tillräcklig inskolning i arbetsuppgifterna. En lyckad sommarjobbsperiod har lett till att många unga fortsatt arbeta med samma arbetsgivare senare.

Ärligt talat