Sommarsedeln

Sommarsedeln har erbjudit sommarjobb för unga i Helsingfors samt kunnande och nya synvinklar för företagare sedan år 2015!

Ansök om Sommarsedeln nu!

Under läseåret 2023-24 är alla niondeklassister som bor i Helsingfors samt HUX-klassister (under 18 år) berättigade att ansöka om en Sommarsedel.

Kolla om du hör till målgruppen. Alla sökande som är berättigade till sedeln får den. Kom ihåg att Sommarsedeln är personlig och kan användas endast en gång. Sommarsedeln är giltig mellan 1.6-15.8.2024.

Då du ansökt om Sommarsedeln får du en aktiveringslänk till den epostadress du nämnt i din ansökan. Efter aktiveringen får du Sommarsedeln skickad till din epost. Du kan skicka den vidare till arbetsgivaren då du är säker, att du fått arbetsplatsen till exempel då du skriver under arbetskontraktet.

Arbetstid och lön:

  • Ett arbetsavtal på minst 60 timmar, som omfattar minst 18 timmar i veckan
  • Bruttolön minst 500 € (inklusive semesterersättning) och arbetsgivaren ska betala normala arbetsgivaravgifter
  • Arbetsgivaren kan också anställa de unga personerna för en längre tid. I så fall ska sommararbetaren ersättas för de timmar som överskrider 60 h minst enligt minimitimlönen enligt branschens kollektivavtal.
  • Ta kontakt med arbetsplatser och erbjud dem Sommarsedeln.

OBS!
Du hör till målgruppen om du studerar i någon av de ovan nämnda klasserna under läsåret 2023-24. Studerande på andra stadiet som studerar i Helsingfors men bor på annan ort kan ansöka om en Sommarsedel från sin hemkommun, ifall där finns ett Sommarsedelsystem i bruk .

·

Ärligt talat