Från sommarjobb till läroavtal

Sommarjobb är ett utmärkt sätt att bekanta sig med arbetslivet, med olika arbetsuppgifter och yrken samt vardagen på olika arbetsplatser. Om samarbetet fungerar smidigt på sommarjobbet och du är intresserad av en yrkesinriktad examen, kan ni tillsammans diskutera möjligheten till ett läroavtal på arbetsplatsen.

Läroavtal innebär inlärning i arbetet

Av läroavtalsstudierna sker ungefär 80 % i arbetet. Närstudiedagarna i läroanstalten är helheter som är planerade att stöda inlärningen i arbetslivet. För att läroavtalsutbildningen ska lyckas är det viktigt att studeranden får möjligheten att genomföra olika mångsidiga arbetsuppgifter som utvecklar hens yrkesfärdigheter. Åt studeranden utnämns en arbetsplatshandledare som agerar stödperson för inlärningen på arbetsplatsen under hela läroavtalet. Examensprestationer som hör till examen genomförs på studerandens arbetsplats medan utbildningen framskrider.

Stöd åt arbetsgivaren

Arbetsgivaren betalar läroavtalsstuderanden en lön som minst motsvarar lönen enligt branschens kollektivavtal. Arbetsgivaren får en monetär utbildningsersättning när de anställer en ung läroavtalsstuderande. Arbetsplatserna erbjuds också stöd för handledning i studier, språkfärdigheter och studiehandledning.

Arbetsgivaren kan ansöka om lönesubvention för läroavtalsstuderanden som är över 16 år gamla.

Lönesubvention beviljas av arbets- och näringsbyrån. Arbetsförhållandet kan inte inledas innan beslutet om lönesubvention fattats.

Intresserad?

Kontakta Jan Berghem
puh. 040 334 8989
jan.berghem@edu.hel.fi

Mer information om läroavtalsutbildning

I Helsingfors erbjuder det privata yrkesinstitutet Prakticum läroavtal och utbildningsavtal på svenska. Läs mer om läroavtal och utbildningsavtal på deras hemsidor.

Helsingfors stads yrkesinstitut Stadin AO erbjuder liknande möjligheter på finska.

Nyckelord

Ärligt talat