Söker du sommarjobb?

Sommarsedeln gör det lättare för dig att hitta ett sommarjobb: i fjol var typiska arbetsuppgifter sommarlägerledare, varuplockare, diskplockare, trädgårdsarbetare, barnskötare, webbinnehållsproducent och kioskförsäljare. Mer speciella sommarjobb var bland annat spelprogrammering, editerande av ljudfiler och hjälpreda i en läderateljé!

Arbetsdagar och lön:

• Med Sommarsedeln ska man arbeta 60 timmar.
• Arbetsgivaren betalar dig en lön på minst 500 euro (för 60 arbetstimmar). I beloppet ingår semesterersättning. Därutöver ska arbetsgivaren betala de normala arbetsgivaravgifterna.
• Sommarjobbsperioden kan var längre till timantalet, i så fall ska lönen för den del som överstiger 60 arbetstimmar uppgå minst till minimilönen enligt kollektivavtal.

Julia Kivelä

Med Sommarsedeln KAN du söka jobb hos:

 • företag
 • föreningar
 • stiftelser
 • församlingar

Med Sommarsedeln kan du INTE söka jobb:

 • direkt i privata hushåll (egen familj eller far- och morföräldrar)
 • hos Helsingfors stad eller andra kommuner (t.ex. stadens bibliotek och simhallar)
 • hos staten

Gör så här:

 1. Skriv ditt namn och dina övriga uppgifter på din elektroniska sommarjobbssedel ansöka.
 2. Ta kontakt med möjliga arbetsgivare och erbjud dem sommarjobbssedeln. Kom ihåg att Sommarsedeln är i kraft 1.6.–15.8.2024.
 3. Fick du jobbet? Fantastiskt! Kom ihåg att ingå ett skriftligt arbetsavtal när du börjar. Ladda ner arbetsavtalsunderlaget här
 4. När du börjar ditt sommarjobb ska du ge din arbetsgivare en kopia av ditt skattekort, din Sommarsedel och ditt kontonummer för lönebetalning. Arbetsgivaren innehåller skatten direkt ur din lön och skickar den till skattemyndigheten.
 5. Arbetsgivaren betalar dig först lön för ditt arbete och skickar därefter Sommarsedeln till Helsingfors stad per post. Staden betalar en ersättning åt arbetsgivaren efter att sommarjobbet avslutats.

Har du frågor om Sommarsedeln?

skicka oss e-post eller ring 040 485 7713

Ärligt talat