Ofta ställda frågor

Ungdomar frågar I Arbetsgivaren frågar

Ungdomar frågar:

När får jag Sommarsedel?

Om du går i nian, är första årets studerande på andra stadiet, går i tian eller på Valma-utbildning, kan du ansöka om en Sommarsedel på elektronisk blankett via denna webbplats från den 15 februari.

Jag flyttade till Helsingfors först i maj, kan jag få Sommarsedel?

Om du just har flyttat och är berättigad till en Sommarsedel, kan du ansöka om hemvistintyg hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. De som är inskrivna i Helsingfors den 1 juni får en Sommarsedel. Mer information

Jag tappade min Sommarsedel, vad ska jag göra?

Sommarsedeln skickas per e-post. Kolla din e-post (även skräppostmappen). Om du inte hittar Sommarsedeln, följ systemets instruktioner och beställ en ny Sommarsedel.

På Valma – klassen finns unga vuxna, som fyllt 19-20 år. Får de också en Sommarsedel?

Sommmarsedeln är främst riktad till under 18-åringar. Men, om den unga har obefintliga möjligheter att få sommarjobb kan Ibland måste man precisera sin Sommarsedel ansökan. Men, on de unga vuxna har små möjligheter att få sommarjobb pga begränsad arbetsförhet, flyktingstatus eller motsvarande så kan man precisera sin sommarsedel ansökan och försöka få en sommarsedel. Minns att du då bör precisera dessa svårigheter i din ansökan.

Sommarsedeln idé är att de unga får en möjlighet, att bekanta sig med arbetslivet och så få arbetserfarenheter. Ursprungligen är Sommarsedeln baserad på Tutustu työelämään ja tienaa – modellen.

Jag tänker inte använda min Sommarsedel i år. Kan jag spara den till nästa år eller ge den till en kompis?

Nej. Sommarsedeln är personlig och gäller enbart för här sommaren. Om du är berättigad till en Sommarsedel även nästa år, ska du ansöka om en ny Sommarsedel då.

Jag hittade sommarjobb och arbetet börjar snart. Vad borde jag komma ihåg?

Kom ihåg ditt kontonummer och skattekort. Visst har du undertecknat ett skriftligt arbetsavtal med din arbetsgivare?

När får jag 325 €?

Staden betalar din arbetsgivare 325 € och du får lön av arbetsgivaren till ett belopp på 400 € efter att du arbetat 60 h.

Var hittar jag sommarjobbsplatser?

Till exempel på Sommarsedelns webbplats kan du hitta sommarjobb. Kom ihåg att du också kan söka sommarjobb direkt hos bekanta och hos företag. Kom ihåg att säga att du har en Sommarsedel. Se sommarjobb på Vastuullinen kesäduuni-kampanjens webbplats.

Många arbetsgivare har sina egna ansökningsblanketter som är skyddade med lösenord på nätet. I dem kan du lagra dina uppgifter och senare ansöka om ett annat jobb av samma arbetsgivare.

Ungdomshusen i ditt område hjälper till med användningen av Sommarsedeln och i frågor kring jobbsökning. För varje skola har det även utsetts en ungdomsarbetare som hjälper till i alla frågor kring sommarjobb. Dessutom ordnar skolorna, ungdomshusen och Navigatorn handledning i jobbsökning, evenemang kring sommarjobb och CV-verkstäder under våren, om coronaläget tillåter det. På denna webbplats hittar du även tips och länkar för att söka sommarjobb samt senare under våren lediga jobb som kan sökas med Sommarsedeln.

Mina föräldrar har en restaurang, kan jag få sommarjobb hos dem?

Det kan du, förutsatt att de har ett finländskt FO-nummer och att deras beskattningsuppgifter är i skick.

Jag har inte fått den lön jag lovats för mitt sommarjobb. Jag kom till jobbet och de sa att det inte trots allt finns något jobb?

Allt känns inte helt okej i mitt sommarjobb, vad ska jag göra?

Den avgiftsfria Sommarjobbar-info tjänstgör igen i maj 2022. Där kan du få anvisningar om hur du ska göra om du har problem med sommarjobbet. Från Sommarjobbarinfo får du också råd om arbetstagarens rättigheter och skyldigheter: www.kesaduunari.fi

Jag fick sommarjobb och ingick avtal, men nu ställde de in sommarjobbet.

Om ett arbetsavtal har ingåtts, får arbetsgivaren säga upp sommarjobbarens anställning endast av ekonomiska och produktionsrelaterade skäl eller av skäl som beror på den anställda, med beaktande av uppsägningstider. Att arbetet ännu inte har inletts har ingen betydelse.

Jag har inget arbetsavtal, men har lovats sommarjobb.

Om inget arbetsavtal har ingåtts kan arbetsgivaren inhibera sommarjobbsplatsen utan att gå igenom processen för uppsägning eller permittering. I så fall har sökanden tyvärr inget annat val än att leta efter ett nytt sommarjobb.

Kan jag arbeta på nätter och kvällar?

Kvällsarbete är tillåtet, men inte nattarbete. En person som fyllt 15 år kan ha regelbunden arbetstid i högst 8 timmar per dag och 40 timmar per vecka. Arbetsskiftet får placeras mellan kl. 6 och 22.

Jag har inte fått ett arbetsintyg

Be om det igen. Arbetsgivaren är skyldig att på arbetstagarens begäran ge ett arbetsintyg efter att arbetsförhållandet upphört.

Jag arbetar mer än 60 h, visst får jag mer lön?

För tiden som överskrider 60 h ska du betalas minst minimilönen enligt branschens kollektivavtal.

Jussi Hellsten

Arbetsgivarna:

Jag är en ensamföretagare, kan jag anställa en ung person med Sommarsedel?

Unga med Sommarsedlar kan anställas av företag, föreningar, stiftelser och församlingar. Arbetsgivaren ska ha ett finländskt FO-nummer. Företagets uppgifter kontrolleras i skatteskuldsregistret. Privatpersoner, kommuner eller staten kan inte vara arbetsgivare.

Jag är egenanställd, kan jag använda sommarsedeln och anställa en ung?

Egenanställda kan inte fungera som arbetsgivare och unga med sommarsedel bör vara i ett arbetsförhållande till arbetsgivaren. En egenanställd kan därför inte använda sommarsedeln för att idén är att de unga är anställda och inte fakturera för gjort arbete.

Jag vill anställa den unga i en längre tid med Sommarsedeln?

Arbetsgivaren kan också anställa de unga personerna för en längre tid. I så fall ska sommararbetaren för de timmar som överskrider 60 h betalas minst minimitimlönen enligt branschens kollektivavtal. Arbetet kan också fördelas på flera perioder under Sommarsedelns giltighetstid (1.6–13.8.2021)

Kan jag anställa mitt eget barn med Sommarsedeln?

Du kan anställa ditt barn, släktförhållanden har ingen betydelse, förutsatt att de övriga villkoren för Sommarsedeln uppfylls (se ovan).

Kan jag anställa flera unga?

Arbetsgivaren kan också anställa flera unga med Sommarsedlar under sommaren. Du kan alltså anställa så många unga som du vill, förutsatt att resten av Sommarsedelns villkor uppfylls (se ovan).

På vad baserar sig lönen på 400 € enligt Sommarsedeln?

Den nuvarande Sommarsedelns lönesumma fastställs enligt modellen ”Tutustu työelämään ja tienaa” (TTT) (Bekanta dig med arbetslivet och tjäna). TTT-sommarjobbsmodellen riktar sig till högstadieelever, elever på årskurs tio och gymnasieelever. Användningen av TTT-modellen förutsätter att arbetsmarknadsorganisationerna rekommenderat det, samt att arbetsgivar- och arbetstagarförbunden sinsemellan kommit överens om att använda modellen i sin bransch. I TTT-modellen förhandlar och bestämmer de olika branscherna själva hur sommarjobbsavtalen kommer att se ut.

Har du frågor?

Skicka oss e-post eller fråga på vår Facebook-sida.

Ärligt talat