Ta kontakt

Vi hjälper dig i frågor kring sommarjobbssedeln och sommarjobb:

Helsingfors stad, Kultur- och fritidssektorn
Ungdomstjänster
PL 51400
00099 Helsingfors stad

040 485 7713
kesaseteli@hel.fi

Sommarsedeln på Facebook

Ärligt talat