Åt arbetsgivaren

Sommarsedeln uppmuntrar företag att erbjuda arbete åt unga, stärker de ungas arbetslivsfärdigheter och ger en positiv bild av arbetslivet.

Sommarsedeln är ett gemensamt projekt mellan ungdomar, företagare och Helsingfors stad. Helsingfors stad betalar 350 euro till en arbetsgivare som anställer med Sommarsedeln en elev, som är berättigad till Sommarsedel, mellan den 1 juni och den 15 augusti 2024. Minimikravet på sommarjobb är 60 timmar arbete och en lön på 500 euro.

Arbetsgivaren ska ha ett finländskt FO-nummer. Företagets uppgifter kontrolleras i skatteskuldsregistret. Privatpersoner, kommuner eller staten kan inte vara arbetsgivare.

Den respons som arbetsgivarna gett om de unga sommararbetarna och om Sommarsedelssystemet har under årens lopp varit nästan utan undantag positivt.

Sommarsedeln gav oss möjligheten att anställa företagets första sommararbetare.

Mark, Y4 Works

Användningsvillkor

  • Med en Sommarsedel ska man arbeta minst 60 timmar.
  • Arbetstiden ska uppgå till minst 18 timmar i veckan.
  • Den ungas bruttolön ska uppgå till minst 500 euro för 60 arbetstimmar. I beloppet ingår semesterersättning. Därutöver ska arbetsgivaren betala de normala arbetsgivaravgifterna. OBS! Åldern påverkar arbetsgivaravgifterna. Här kan man räkna sidokostnaderna
  • Arbetsgivaren kan också anställa de unga personerna för en längre tid. I så fall ska sommararbetaren betalas för de timmar som överskrider 60 h minst enligt minimitimlönen för branschens kollektivavtal.
  • Arbetet kan fördelas på flera perioder under Sommarsedelns giltighetstid (1.6–15.8.2023)
  • Arbetsgivaren kan också anställa flera unga med Sommarsedlar under sommaren.

Staden rekommenderar att arbetsgivaren följer kollektivavtalet för branschen när det gäller anställningsprinciper och förutsätter att arbetsgivaren iakttar principerna för kampanjen Vastuullinen kesäduuni 2022 bl.a. genom att upprätta ett skriftligt arbetssavtal (Ladda ner arbetsavtal) och ge ett skriftligt arbetsintyg (Ladda ner arbetsintygsunderlag).

Sommarsedeln återlämnas elektroniskt 2024

  1. Den unga personen ger Sommarsedelns nummer eller skickar vidare sommarsedeln per epost till arbetsgivaren.
  2. När anställningsförhållandet har upphört ska arbetsgivaren med omsorg fylla i det elektroniska systemet de nödvändiga uppgifterna. Fyll i ungdomens namn och Sommarsedlens nummer i ansökan, då kommer den ungas övriga uppgifter från det elektroniska systemet till ansökan. En stor del av arbetsgivarnas uppgifter kommer från Företagsdatasystemet med hjälp av FO-numret. Övriga nödvändiga uppgifter, som kontaktperson och kontonummer fylls i och bilagorna (löneintyg och arbetskontrakt) läggs till det elektroniska systemet senast den 31 oktober 2024. Sommarsedeln returneras till den elektroniska tjänsten som publiceras på denna nätsida. Som bilagor krävs löneintyg och skriftligt arbetsavtal.
  3. Efter kontrollering betalas ersättning för Sommarsedeln (350 euro) till arbetsgivarens konto. Obs! Om Sommarsedeln inte returneras inom den utsatta tiden, om bilagorna saknas eller om villkoren för Sommarsedeln inte uppfylls (till exempel om minimiantalet timmar inte uppfylls eller om för lite lön betalats) betalas INTE en ersättning för Sommarsedeln.

Obs! Om Sommarsedeln inte returneras inom den utsatta tiden, om bilagorna saknas eller om villkoren för Sommarsedeln inte uppfylls (till exempel om minimiantalet timmar inte uppfylls eller om för lite lön betalats) betalas INTE en ersättning för Sommarsedeln.

Mer information

kesaseteli@hel.fi
Tfn. 040 485 7713

Ungdomar som arbetstagare

På ungdomar, det vill säga arbetstagare under 18 år, tillämpas lagen och förordningen om unga arbetstagare. Arbetsuppgifterna som man låter den unga arbetstagaren utföra får inte kräva större ansträngning än vad som är skäligt med beaktande av personens ålder och krafter. Arbetsgivaren ska alltid handleda och orientera den unga arbetstagaren omsorgsfullt.

Arbetstiden för en ung arbetstagare får inte överstiga nio timmar i dygnet och 48 timmar i veckan. Arbetstiden för en person som fyllt 15 år ska vara mellan kl. 6.00–22.00. Unga arbetstagare som inte har fyllt 18 år ska ges minst 38 timmars oavbruten ledighet per vecka. Arbetarskyddlslagen

Ärligt talat