Hur du kan påverka

På den här webbplatsen hittar du färdiga kanaler och gemenskaper genom vilka du kan påverka de frågor som intresserar dig.

Delta, berätta och påverka

Ungas deltagande budgetering Ungdomsbudgeten (för 12–17-åringar)

Genom Ungdomsbudgeten kan du påverka till exempel hobbyverksamhet för ungdomar och din egen närmiljö. Vid datainsamling och i verkstäder kan du framföra ditt eget förslag eller delta i att ta fram idéer tillsammans med andra. I omröstningar och i delegationer kan du kommentera och rösta på andras idéer. Vilka idéer som genomförs bestäms om tillsammans. 

OmaStadi är deltagande budgetering för alla i Helsingfors (för 12-åringar och äldre)

I OmaStadi använder Helsingfors vartannat år 8,8 miljoner euro för att förverkliga stadsbornas egna idéer. Idéerna utvecklas gemensamt till förslag som alla stadsbor som fyllt 12 år kan rösta på, och staden genomför de förslag som fått flest röster. För fram dina egna idéer eller rösta på andras förslag för att de bästa ska bli genomförda. 

Elev- och studerandekårerna & Krutpengar (för studerande i grundskolan och på andra stadiet)

I elev- och studerandekårernas verksamhet kan du påverka skolornas och läroanstalternas verksamhet. Krut-pengar är pengar reserverade för elev- och studentkårens eget bruk, vars användning bestäms om tillsammans. Krut-pengar kan ansökas om för att till exempel förbättra studiemiljöns trivsel. 

Redaktionen De ungas röst (för 13–19-åringar)

I redaktionen De ungas röst kan du skriva artiklar för Finlands största medier och väcka diskussioner om ämnen som är viktiga för dig. Du behöver inte ha förhandskunskaper, eftersom yrkeskunniga handledare deltar och texterna bearbetas tillsammans med andra! 

Ungas initiativ (för 13–17-åringar)

Har du ett litet eller stort initiativ som påverkar invånarna i ditt närområde eller hela Helsingfors? Lägg fram ett initiativ.  Initiativen riktas till den av stadens arbetstagare som är ansvarig över frågan och alla initiativ besvaras. På basis av ungdomsinitiativ har man till exempel fått usb-laddningskontakter på bussar och skapat ett sommarsedelsystem för unga. 

Feedback till staden och invånarinitiativ (för alla oavsett ålder)

Via Helsingfors stads responskanal kan du tacka, klaga, fråga eller ge utvecklingsförslag. Vi strävar efter att svara på respons inom fem vardagar. Helsingforsbor i alla åldrar kan också ta initiativ gällande stadens verksamhet. Det är lättast att ta initiativet i webbtjänsten Invånarinitiativ.fi

Kaksi nuorta pöydän ääressä. Taustalla ohjaaja.

Rösta, representera och påverka

Helsingfors ungdomsråd (för 13–17-åringar)

Helsingfors ungdomsråd är en påverkansgrupp för unga i Helsingfors bestående av trettio ungdomar i åldern 13–17 år som väljs vartannat år och påverkar de frågor i staden som är viktiga för unga. Nästa val ordnas hösten 2021. Du kan själv ställa upp som kandidat, rösta i skolan eller på ungdomsgården, eller ha en kampanj för att stödja en kandidat. 

Valen

När du fyller 18 år har du rätt att rösta och ställa upp som kandidat i valen. Man kan dock delta i många politiska ungdomsföreningars verksamhet redan som minderårig. Genom att rösta kan du till exempel påverka lagar, tjänster i din hemstad för ungdomar och EU-beslut. 

Delta och påverka i medborgarorganisationer

Det finns ett brett utbud av organisationer och föreningar i Helsingfors där du kan främja frågor som är viktiga för dig. I föreningarna kan du till exempel delta i många olika typer av frivilligarbete, påverka samhälleliga frågor och organisera evenemang och fritidsaktiviteter för unga.

Ärligt talat