Lär dig Sommarsedelsorden

Meritförteckning

En meritförteckning (CV) är en bilaga till din arbetsansökan, med en kort sammanfattning av din arbetserfarenhet, utbildning och andra färdigheter. Ladda ner ett modifierbart underlag för CV:t

CV dvs. Curriculum vitae

Curriculum vitae eller CV är latin och betyder ungefär levnadslopp. CV, dvs en meritförteckning, är en bilaga till arbetsansökan som innehåller en kort allmän sammanfattning av din arbetserfarenhet, utbildning och andra färdigheter.

Chef

Chefen är arbetsgivarens företrädare, som bevakar arbetstagarnas rättigheter och skyldigheter. Chefen ska behandla alla sina arbetstagare rättvist och jämlikt, se till att lönen betalas liksom avtalat och sörjer för att arbetet inte överbelastar arbetstagarnas mentala eller fysiska välmående. Om du har önskemål eller problem i arbetet ska du alltid modigt tala med din egen chef.

Kalendermånad och månad

Kalendermånad är månaden enligt kalendern, till exempel januari 1.1-31.1.
Månad avser en period på cirka 30 dygn, till exempel 11.11-10.12.

Läroavtal

Läroavtal är en utbildningsform där man lär sig ett yrke genom arbete, och där studeranden får lön enligt kollektivavtalet. Av studierna sker upp till 90 % på arbetsplatsen. Inlärningen kompletteras av utbildning vid läroanstalten i 1–4 dagar/månad. Lär mer om läroavtal

Lön

Lönen är den ersättning arbetsgivaren betalar arbetstagaren för arbetet, vanligen i form av pengar. I Finland ska lönen enligt arbetsavtalslagen betalas till ett bankkonto.
Bruttolön är lönen innan man dragit av skatter och andra avgifter. Efter att de dragits av från bruttolönen får man den andel som blir kvar i arbetstagarens hand, dvs. nettolönen.
Tidlön betalas utgående från den tid som använts för arbetet, t.ex. i form av vecko-, månads- eller timlön. Ackordslön är ett fast pris för arbetet som man kommit överens om på förhand.

Arbetstidlagen

Arbetstidslagen fastställer den regelbundna arbetstiden, den maximala veckovisa arbetstiden samt bland annat övertidsarbete och vilotider. Arbetstiden för en ung arbetstagare som inte fyllt 18 år får inte överstiga nio timmar i dygnet och 48 timmar i veckan. Unga arbetstagare som inte har fyllt 18 år ska ges minst 38 timmars oavbruten ledighet per vecka.
Arbetstiden för en person som fyllt 15 år ska vara mellan kl. 6.00–22.00.

Arbetsgivare

Arbetsgivaren är ett företag eller en person som ingår ett arbetsavtal med en arbetstagare. Arbetsgivaren är skyldig att betala arbetstagaren lön, se till att arbetarskyddet och företagshälsovården är i skick samt i slutet av arbetsförhållandet ge ett arbetsintyg.

Kollektivavtal

Ett kollektivavtal (TES på finska) är ett avtal mellan arbetsgivarförbundet och arbetstagarförbundet. Det påverkar flera arbetstagares arbetsvillkor och löner.

Arbetsavtal

Arbetsavtalet är ett personligt avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren, som man kan ingå när man fyllt 15 år. Gör arbetsavtalet skriftligen, så att man alltid kan kontrollera vad man tillsammans kommit överens om. Ett skriftligt avtal är fördelaktigt för båda arbetsgivaren och arbetstagaren.

Arbetstagare

Arbetstagaren är en person som genom arbetsavtal har förbundit sig till att arbeta för en arbetsgivare (ett företag eller en person) mot ersättning. En ung arbetstagare är en arbetstagare som inte fyllt 18 år.

Vastuullinen kesäduuni (Ansvarsfullt sommarjobb)

Vastuullinen kesäduuni (Ansvarsfullt sommarjobb) är en kampanj som ordnas av Oikotie Työpaikat. Målet är att uppmuntra arbetsgivare att erbjuda unga fler sommarjobb av bättre kvalitet.

Skatt

Det finns många slags skatter och de samlas alltid in av finska staten. Medlen som samlas in används för att finansiera gemensamma anläggningar och tjänster, såsom sjukhus, skolor, muséer och bibliotek. Ur din lön betalar du inkomstskatt, vars storlek beror på hur mycket du tjänar under årets lopp. Kontrollera din egen skatteprocent i inkomstskatteräknaren

Skattekort

Skattekort är ett dokument som berättar för dig vad din skatteprocent är, det vill säga hur stor skatt du betalar på din inkomst. Skatteverket skickar i början av året ett skattekort åt alla som fyllt 15 år. För unga arbetstagare som inte fyllt 18 år är inkomstgränsen på skattekortet för hela året 10 000 euro. Om du tjänar mer under årets gång kan du beställa ett nytt skattekort.

Semester

Om du arbetar minst 14 dagar per kalendermånad eller minst 35 arbetstimmar i kalendermånaden samlar du in semester, som beroende på längden av ditt arbetsförhållande är antingen 2 eller 2,5 vardagar/månad. Semestern är avlönad och tidpunkten för den ska man komma överens om med arbetsgivaren.

Nyckelord

Ärligt talat