Stöd för egen verksamhet

Vill du själv arrangera aktiviteter och verksamhet? Staden ger dig mycket hjälp och stöd för din egen verksamheten.

Läs här om allt som erbjuds!

Gör själv, agera och påverka

Behöver du pengar, lokaler eller utrustning för din verksamhet? Helsingfors ungdomstjänster och hela staden erbjuder ett brett utbud av stöd och hjälp till ungdomsgruppernas egen verksamhet och till ungdomsföreningar.

På den här webbplatsen hittar du information om vilken typ av stöd som finns för ungdomars egen verksamhet. Från länkarna hittar du lokaler, understöd och annan hjälp.

Understöd

Ungdomsgrupperna kan ansöka om projektunderstödet  Sponssi för ungdomsgrupper. Sponssi kan fås för många typer av verksamhet. Det viktigaste är att projektet är ungdomsgruppens eget och att unga deltar i det. Det finns också understöd för ungdomsföreningar som ungdomsföreningar i Helsingfors kan ansöka om. Till exempel kan nya ungdomsföreningar i Helsingfors ansöka om startunderstöd för att starta en verksamhet. 

Lokaler, utrustning och tjänster

Ungdomstjänsterna har många olika lokaler runt om i staden som kan bokas kostnadsfritt av ungdomsgrupper och ungdomsföreningar i Helsingfors. Ungdomstjänsterna har också flera platser där man får låna olika slags utrustning. Till exempel kan du långa campingutrustning från Wempaimisto och ljus- och ljudutrustning av AV-lainaamo. Om du gör musik kan du använda inspelningsstudior och träningslokaler för band.

Boka lokaler avgiftsfritt

Helsingfors stad har lokaler som lämpar sig för många ändamål i ungdomsgårdar, lägercenter och andra verksamhetsställen runt om i staden. Ungdomsgrupper, organisationer, föreningar och andra aktörer kan boka dessa lokaler för eget bruk till exempel för att ordna grupp- och lägerverksamhet.
Ungdomsgårdarna på kartan och kontaktuppgifter
Boka lokaler för ungdomsverksamhet 

Biblioteken i Helsingfors har också ett brett utbud av tjänster och lokaler som kan användas av ungdomar och övriga stadsbor. Visste du att man förutom böcker kan låna till exempel skridskor, symaskiner och musikinstrument från biblioteket! 

Ärligt talat