Kesäseteli

Kesäseteli on tarjonnut helsinkiläisille nuorille kesätöitä ja yrityksille tekijöitä, osaamista ja uusia näkökulmia jo vuodesta 2015!

Jussi Hellsten

Hae Kesäsetelisi nyt!

Vuonna 2023 kaikki helsinkiläiset ja Helsingin kouluissa opiskelevat 9. luokkalaiset, TUVA-, Valma ja kymppiluokkalaiset ovat oikeutettuja hakemaan Kesäsetelin. Myös kaikki helsinkiläiset toisen asteen (lukio ja ammattikoulu, TELMA) ensimmäisen vuoden opiskelijat ovat oikeutettuja hakemaan Kesäsetelin.

Jos kuulut kohderyhmään voit hakea nyt oman Kesäsetelisi alla olevasta linkistä. Kaikki seteliin oikeutetut hakijat saavat setelin. Kesäseteli on henkilökohtainen ja voit käyttää sen kerran 1.6.-15.8.2023 välisenä aikana.

Käyttöehdot

  • Kesäseteli on nuorten, yrittäjien ja Helsingin kaupungin yhteinen hanke. Kaupunki korvaa 325 euroa työnantajalle, joka palkkaa Kesäseteliin oikeutetun nuoren töihin 1.6.–15.8.2023 välisenä aikana.
  • Kesätyön vähimmäisvaatimuksina ovat 60 tunnin työaika. Viikkotyöajan on oltava vähintään 18 tuntia/viikko. Työskentely voi jakautua useammalle jaksolle Kesäsetelin voimassaoloaikana (1.6.–15.8.2023)
  • Kesäsetelin on tarkoitus korvata työntekijän palkkauksen kuluja. Kesäsetelin rahaa ei ole tarkoitus maksaa suoraan työntekijälle, vaan työnantajan tulee laskea nuoren palkkakulut kuin tavallisen työntekijän eli työtuntien perusteella. Myös sunnuntaikorvaukset ja alan työehtosopimuksen mukaiset lisät tulee maksaa.
  • Kesätyösetelillä työllistetyn nuoren vähittäispalkka vuonna 2023 400 €, ellei alan työehtosopimus edellytä korkeampaa palkkaa. Jos työnantaja palkkaa nuoren pidemmäksi aikaa kuin kesäsetelin 60 tuntia, ei tuntipalkka saa laskea alle työehtosopimuksen vähimmäispalkan. Palkkaa ei saa alentaa kesken kesätyön ilman työntekijän suostumusta.
  • Jos nuori tekee töitä kalenterikuukauden aikana 14 työpäivää tai 35 tuntia, hänelle kerääntyy vuosilomalain mukaisesti vuosilomaa. Se tulee maksaa hänelle työsuhteen päättyessä, eikä vuosilomakorvausta saa sisällyttää peruspalkkaan. Lisäksi työnantaja maksaa normaalit työnantajamaksut. Myös mahdolliset ilta- ja pyhälisät maksettava oman TESin mukaisesti. HUOM! Nuoren ikä vaikuttaa työnantajamaksuihin. Tästä linkistä voit laskea palkan sivukulut.
  • Sairaustapauksissa nuorelle tulee maksaa sairausajan palkka alan työehtosopimuksen mukaisesti tai jos työehtosopimusta ei ole, työsopimuslain mukaisesti 50 % sairausajan palkasta. Häntä ei saa vaatia korvaamaan työtä tervehdyttyään.
  • Työnantajalta vaaditaan suomalainen y-tunnus ja yrityksen tiedot tarkistetaan verovelkarekisteristä. Työnantajana ei voi toimia yksityinen henkilö, kunta tai valtio. Kesäseteliä ei saa käyttää päällekkäin tutustu ja tienaa -kampanjan kanssa. Kesäsetelin käytöllä työnantaja sitoutuu reilu kesätyö -kampanjan periaatteiden noudattamiseen. Nuori voi saada yhden Kesäsetelin kerran kesässä.

HUOM!
Kuulut kohderyhmään kun opiskelet yllä mainituilla luokilla lukuvuonna 2022-2023. Helsingissä toisen kunnan, toisen asteen opiskelijat (ammattikoulu, lukio) voivat hakea kesäsetelin omasta kotikunnastaan, jos sellainen siellä on.