Kesäseteli

Kesäseteli on tarjonnut helsinkiläisille nuorille kesätöitä ja yrityksille tekijöitä, osaamista ja uusia näkökulmia jo vuodesta 2015!

Jussi Hellsten

Hae Kesäsetelisi nyt!

Lukuvuonna 2023-2024 kaikki helsinkiläiset 9. luokkalaiset sekä TUVA-luokkalaiset (alle 18v.) ovat oikeutettuja hakemaan Kesäsetelin.

Jos kuulut kohderyhmään voit hakea oman Kesäsetelisi sivun oikeasta laidasta löytyvästä linkistä. Kaikki seteliin oikeutetut hakijat saavat setelin. Kesäseteli on henkilökohtainen ja voit käyttää sen kerran 1.6.-15.8.2024 välisenä aikana.

Käyttöehdot

  • Kesäseteli on nuorten, yrittäjien ja Helsingin kaupungin yhteinen hanke. Kaupunki korvaa 350 euroa työnantajalle, joka palkkaa Kesäseteliin oikeutetun nuoren töihin 1.6.–15.8.2024 välisenä aikana.
  • Kesätyön vähimmäisvaatimuksina ovat 60 tunnin työaika. Viikkotyöajan suositus on vähintään 18 tuntia/viikko. Työskentely voi jakautua useammalle jaksolle Kesäsetelin voimassaoloaikana (1.6.–15.8.2024)
  • Kesätyösetelillä työllistetyn nuoren vähittäispalkka vuonna 2024 500 €, ellei alan työehtosopimus edellytä korkeampaa palkkaa. Jos työnantaja palkkaa nuoren pidemmäksi aikaa kuin kesäsetelin 60 tuntia, on myös ylimenevältä ajalta maksettava alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa.
  • Jos nuori tekee töitä kalenterikuukauden aikana 14 työpäivää tai 35 tuntia, hänelle kerääntyy vuosilomalain mukaisesti vuosilomaa. Se tulee maksaa hänelle työsuhteen päättyessä, eikä vuosilomakorvausta saa sisällyttää peruspalkkaan. Lisäksi työnantaja maksaa normaalit työnantajamaksut. Myös mahdolliset ilta- ja pyhälisät maksettava oman TESin mukaisesti. HUOM! Nuoren ikä vaikuttaa työnantajamaksuihin. Tästä linkistä voit laskea palkan sivukulut.
  • Sairaustapauksissa nuorelle tulee maksaa sairausajan palkka alan työehtosopimuksen mukaisesti tai jos työehtosopimusta ei ole, työsopimuslain mukaisesti. Häntä ei saa vaatia korvaamaan työtä tervehdyttyään.
  • Työnantajalta vaaditaan suomalainen y-tunnus ja yrityksen tiedot tarkistetaan verovelkarekisteristä. Työnantajana ei voi toimia yksityinen henkilö, kunta tai valtio. Kesäseteliä ei saa käyttää päällekkäin tutustu ja tienaa -kampanjan kanssa. Kesäsetelin käytöllä työnantaja sitoutuu Vastuullinen kesäduuni -kampanjan periaatteiden noudattamiseen. Nuori voi saada yhden Kesäsetelin kerran kesässä.

HUOM!
Kuulut kohderyhmään kun opiskelet yllä mainituilla luokilla lukuvuonna 2023-2024. Helsingissä opiskelijat, mutta muualla asuvat voivat hakea kesäsetelin omasta kotikunnastaan, jos sellainen siellä on.