Alternativ utöver gemensam ansökan

Är du över 18 år gammal eller läropliktig och ska byta utbildningsbransch? Här hittar du olika studiemöjligheter!

nuori nainen ottamassa itsestään valokuvaa kännykällä jäätyneen järjen edessä

Utöver den gemensamma ansökan kan du även söka till yrkesinriktad utbildning i den kontinuerliga ansökan. Du kan avlägga en yrkesexamen även som läroavtalsutbildning, om du redan har en arbetsplats.

Över 18-åriga personer kan även avlägga gymnasieutbildning vid vuxengymnasiet. I Tölö gymnasium kan du avlägga vuxengymnasiestudier på svenska. I Helsingin aikuislukio, Eiran aikuislukio och vid Töölön yhteiskoulu kan du studera på finska.

Om du inte har avgångsbetyg från grundskolan, kan du avlägga de saknade studierna i grundläggande undervisning för vuxna. I Tölö gymnasium kan du avlägga studierna på svenska.

Om du inte vill avlägga en hel examen, kan du även studera i kortare utbildningar. Verkstäder för unga är avsedda för personer i åldrar 18–29 och utbildningarna i dem varar i högst 6 månader. Vid yrkesinstitutet Stadin ammatti- ja aikuisopisto kan man även avlägga enstaka studiehelheter i öppna studier. Om du är en invandrare över 18 år, kan du söka dig till Stadin osaamiskeskus.

Bekanta dig med möjligheterna genom länkarna på denna sida!

Ärligt talat