Människorelationer

Människorelationer är viktiga för personer i alla åldrar. På dessa sidor finns information om parförhållanden, vänförhållanden och familjeförhållanden.

Människorelationer är en viktig resurs i livet: de bär en vid svåra stunder och skapar trygghet, samhörighet och glädje i vardagen.

Å andra sidan kan även människorelationer bestå av olika utmaningar, som kan sluka energi och påverka det egna välbefinnandet negativt. För många består ungdomen även av olika upplevelser om ensamhet, vilket även kan lyfta fram svåra känslor. Det vore även viktigt att vid svårigheter gällande människoförhållanden eller ensamhet vända sig till andra människor för att få hjälp. Genom att prata och dela med sig av sina egna känslor får man nya synsätt på situationer och man börjar ofta må bättre.

Människan är en individ men vi behöver även andra människor runt omkring oss.

Det är väldigt individuellt hur stor betydelse människorelationer har i ens liv. Det är viktigt att lyssna på de egna behoven då man funderar på sina människorelationer. Människor behöver olika mycket social interaktion och människor runtom sig. En del behöver mer egen tid och för dem räcker det med några nära människorelationer, medan andra igen vill ha en större grupp människor i sitt sociala nätverk. Även människorelationer som skapats till exempel via sociala medier eller i spelvärlden kan vara betydelsefulla.

Livssituationerna påverkar alltid de sociala relationerna, till exempel relationen till föräldrarna ändras då man flyttar från sitt barndomshem eller några vänner kan falla bort då studierna upphör.

Ärligt talat