Delta och påverka

Kom och gör Helsingfors till en bättre plats för alla!
Det finns många olika möjligheter i Helsingfors genom vilka du kan påverka din närmiljö, möjligheter till fritidsaktiviteter, verksamheten i din skola eller till och med saker som berör hela världen.

Genom att delta kan du förändra världen.

Välkommen att delta, påverka och göra saker själv!


Dessa webbsidor innehåller information om möjligheterna för unga i alla åldrar till att påverka i Helsingfors. Här hittar du kanaler för att göra din egen röst hörd och ta fram idéer tillsammans med andra. Det finns också ett brett utbud av stöd för ungas egna projekt.

Under avsnittet Aktuellt nedan hittar du alltid pågående eller snart kommande påverkningsmöjligheter. 

Många av påverkningskanalerna är aktiva under hela året, såsom Ungdomarnas initiativsystem, redaktionen De ungas röst och stöd för ungdomsgruppernas egna aktiviteter. En del har däremot ett visst tidsschema för att kunna delta i dem. Till exempel deltagande budgetering och valen sker på hösten.

Hitta de rätta kanalerna för att påverka här. Det finns också ett brett utbud av stöd för ungdomars egen verksamhet, mer information finns här.

Ärligt talat