Platser och saker att göra

Helsingfors svenska ungdomsarbetsenhet, aka Hesua, hör till Helsingfors stads ungdomsservice.

Vår målsättning är att utveckla och upprätthålla levande svensk ungdomsverksamhet i staden. Vi jobbar på svenska, med hela Helsingfors som arbetsfält.

Vi upprätthåller svenskspråkiga ungdomsgårdar på Drumsö, i Nordsjö och vid Tölö torg. Minst en kväll i veckan har vi svensk verksamhet också på Odes loft och i Berghäll.
I samarbete med Unginfo erbjuder vi digitala tjänster i form av omfattande svenskspråkig information och handledning om aktuella ärenden.

Kontakta gärna någon av ungdomsgårdarna eller verksamhetsledaren angående övrig information om verksamheten.

nuori pariskunta ottamassa valokuvaa
Mikko Pyykkö

På dessa sidor hittar du de bästa evenemangen och hobbyerna i Helsingfors.

Skaffa Jässäri!

Med Jässäri kan du gå med i ungdomstjänsternas verksamhet. Medlemskapet garanterar dig trevliga saker att göra, du kan umgås på ungdomsgårdar, delta i hobbygrupper, kurser och läger, ansöka om projektbidrag eller till och med producera ditt eget evenemang! Ungdomsgårdarnas verksamheten leds av utbildade ungdomsledare.

Hitta en ny hobby!

I hobbysökningen hittar du hobbyverksamhet i huvudstadsregionen och hobbyer som är organiserad av olika ungdomsorganisationer och företag. Du kan också anmäla dig till hobbygrupper.

Ärligt talat