Hälsa och välfärd

Det är viktigt att ta hand om det egna välmåendet. På denna sida berättar vi om ärenden som stödjer välbefinnandet samt styr dig till hälsa, välbefinnande och tjänster som stödjer dig att bli självständig.

Hälsan är viktig i alla livsskeden men särskilt som ung blir man på ett alldeles nytt sätt medveten om den. Det är bra att vara intresserad av sin egen och andras hälsa. Det lönar sig även att reda ut ärenden, om det lite också känns som så.

Ärligt talat