Ungdomsinitiativ

Ungdomarnas initiativrätt är en förmån som Helsingfors stad erbjuder. Ungdomar kan använda sin initiativrätt för att göra sin röst hörd i stadens beslutsfattande!

Initiativrätten är en rätt för alla unga i Helsingfors

Att ta initiativ är ett av flera olika sätt att påverka! Ett initiativ innebär att du berättar om ett missförhållande som bekymrar dig och som du vill korrigera, eller en idé som du vill genomföra. Ibland kan initiativ också leda till konkreta åtgärder om man i staden ännu inte främjar just den frågan. 

Så här fungerar initiativsystemet:

 1. Lägg fram ett initiativ   
  Alla Helsingforsbor i åldern 13−17 år kan ta initiativ om en fråga som berör stadens verksamhet. Ta initiativ 
 2. Behandling av initiativet 
  Stadens experter går igenom de initiativ som kommer från ungdomar. En expert kan kontakta initiativtagaren och informera om hur behandlingen fortskrider. Samtidigt ges möjlighet att diskutera olika sätt att genomföra initiativet. Dessutom säkerställs att ett svar förbereds för den rätta frågan.
 3. Svar på initiativet 
  Svaret på initiativet ges av den beslutande instansen i staden (nämnd eller styrelse) vars ansvarsområde initiativet berör. Svaret skickas till initiativtagaren per e-post. 
  Två gånger om året presenteras för Helsingfors stadsfullmäktige de ungdomsinitiativ och åtgärder som hör till stadsfullmäktiges behörighet.  

  Alla ungdomsinitiativ och svar på dem publiceras på webbplatsen Ungas Helsingfors. Vi strävar efter att svara på ungdomsinitiativ så snabbt som möjligt, men senast tre månader efter att initiativet har lämnats in.

Ärligt talat