Ungdomsinitiativ

Ungdomarnas initiativrätt är en förmån som Helsingfors stad erbjuder. Ungdomar kan använda sin initiativrätt för att göra sin röst hörd i stadens beslutsfattande!

Initiativrätten är en rätt för alla unga i Helsingfors

Att ta initiativ är ett av flera olika sätt att påverka! Ett initiativ innebär att du berättar om ett missförhållande som bekymrar dig och som du vill korrigera, eller en idé som du vill genomföra. Ibland kan initiativ också leda till konkreta åtgärder om man i staden ännu inte främjar just den frågan. 

Så här fungerar initiativsystemet:

 1. Lägg fram ett initiativ   
  Alla Helsingforsbor i åldern 13−17 år kan ta initiativ om en fråga som berör stadens verksamhet. Ta initiativ 
 2. Behandling av initiativet 
   Initiativen styrs till stadens verksamhetsområden för att bli behandlade. Verksamhetsområdets beredare kanske kontaktar initiativtagaren för att diskutera med hen om på vilket sätt initiativet genomförs eller vilka möjliga alternativa sätt det finns för att främja de frågor som nämns i initiativet. Dessutom säkerställer man på detta sätt att svaret på rätt fråga förbereds.  ​   
 3. Svar på initiativet 
  Initiativtagaren får svar per e-post från den biträdande borgmästaren eller borgmästaren som anger de åtgärder som vidtagits till följd av initiativet.Dessutom kommer svaret på initiativet att publiceras på webbplatsen nuorten.hel.fi . 
 4. Behandling i fullmäktige 
  Stadsfullmäktige behandlar ungdomarnas initiativ två gånger i året. Du kan följa behandlingen av initiativen på Helsingforskanalen
Ärligt talat