Sinnet och känslor

På denna sida finns information om hur man kan upprätthålla det egna sinnets välbefinnande. Vi berättar även var du får hjälp när du är i behov av den.

Kaksi tyttöä istuu parvekkeella juomassa teetä.
Yiping Feng ja Ling Ouyang / Helsinki Marketing

Sinnets välbefinnande kan påverkas och förbättras. Oftast befrämjas en god psykisk hälsa av samma saker och sätt som befrämjar övrigt välbefinnande. Man kan lära sig även metoder som tillhör särskilt sinnets välbefinnande.

Igenkännande av och uttalande om egna känslor, överlevnad med utmanande känslor och färdigheter för att ta hand om sig själv är viktiga då det gäller underhåll av sinnets välbefinnande. Dessa färdigheter kan vem som helst lära sig. Dessutom förbättras sinnets välbefinnande av samma saker som det övriga välbefinnandet: tillräcklig och kvalitativ sömn, regelbunden dagsrytm, mångsidig kost, människorelationer och motion.

Även färdigheten att söka hjälp, då man är i behov av den, tillhör sinnets välbefinnande. Ingen behöver klara sig ensam då hen mår dåligt.

Information och länkar har sammanställts på denna webbplats. Dessa stödjer dig i att upprätthålla sinnets välbefinnande. Ytterligare finns kontaktuppgifter till olika ställen där du kan be om hjälp, då du är i behov av den.

Kaksi nuorta miestä seisomassa kallion päällä
Jussi Hellsten
Ärligt talat