Berätta och fråga

Behöver du hjälp eller mer information om hur du kan påverka? Vi samlade ihop de viktigaste länkarna och kontakterna genom vilka du når rätt personer.

Man får alltid fråga

Av ungdomsledarna kan du fråga om olika sätt att påverka eller till exempel föreslå aktiviteter för din egen ungdomsgård. Ungdomsledarna kan berätta mer om till exempel deltagande budgetering för ungdomar. Du hittar ungdomsledarnas kontaktuppgifter på  ungdomsgårdarnas webbsidor

Helsingfors har också sju regionala stadslotsar som hjälper stadsborna att hitta rätt påverkningskanaler i staden. Stadslotsarna ger dig information om till exempel den deltagande budgeteringen i Helsingfors, dvs. om  OmaStadi. Här finns Stadslotsarnas kontaktuppgifter.

Mer information om olika sätt att delta och påverka

Utveckling av ungdomars delaktighet och påverkansverksamhet

Ärligt talat