Det egna hemmet och de egna pengarna

Flytten till ett eget hem och skötandet av egna penningärenden är spännande händelser i en ung persons liv. På denna sida finns hjälp och tips till att skaffa bostad och sköta penningärenden.

Jussi Hellsten

Flytten till ett eget hem och skötandet av egna penningärenden är spännande händelser i en ung persons liv. På denna sida finns hjälp och tips till att skaffa bostad och sköta penningärenden.

Flytten till det första egna hemmet och ansvarstagandet för skötande av egna penningärenden är märkbara milstolpar i en ung persons liv. Att flytta till ett eget hem är väsentligt för att bli självständig och vuxen.

Den första lägenheten för de flesta är en hyresbostad, eftersom bostadspriserna i Helsingfors är höga. Man flyttar och vill flytta till Helsingfors av flera orsaker och i många olika livssituationer. Många saker och beslut hänger ihop med flytt till eget hem. På denna sida finns information om bostadssökning, ansökan och hyrning.

Pengar och framförallt brist på dem kan orsaka mångahanda bekymmer. Skötande av penningärenden och ekonomin överlag kan vara utmanande för vem som helst. Du kan till exempel ha ett avlönat arbete men ändå uppleva att dina pengar inte räcker till allt det du vill. Som studerande eller arbetslös måste du uträtta ärenden med FPA, då du ansöker om olika stöd som du är berättigad till. På denna sida finns även information om var man får hjälp till penningbekymmer.

Ärligt talat