Stöd och hjälp att orka

Ibland orkar man bara inte. Det är svårt ensam. Det känns som om hela världen är emot mig. Ingen märker mig. Det gör ont. Hjälp mig.

Man behöver inte orka ensam, vi hjälper dig.

Kaksi nuorta miestä kävelee saarikallion päällä

Stöd och hjälp att orka erbjuds just dig, som är i behov av det. Det är lättare tillsammans och det hjälper att prata om svårigheterna. Vi finns här just för dig.

Ibland är behovet av hjälp stort och ibland litet. Olika för alla. Helsingfors stad erbjuder flera olika metoder med vilka vi kan hjälpa dig på din färd mot vuxenhet, uppväxt och sinnesfrid.

För mig är det viktigt att man kan prata med pålitliga vuxna, som på riktigt bryr sig om unga och vill hjälpa, ifall det är någon nöd.

Med gemensamma steg. Handbok för uppsökande ungdomsarbete

Ärligt talat