Studier och jobb

Här hittar du studiemöjligheterna i Helsingfors efter grundskolan. Du kan bekanta dig med olika gymnasier, yrkesexamina och alternativ utanför den gemensamma ansökan. Här finns även information om sommarsedeln och sommarjobb.

Det finns flera utbildningsalternativ

Yläasteen oppilas koululuokassa pulpetin takana

Helsingfors erbjuder många alternativ för utbildning på andra stadiet. Bekanta dig med alternativen och hitta din väg till din egen drömbransch!

Helsingfors stad har 3 svenska gymnasier, 11 finska och ett vuxengymnasium. De har alla antingen en särskild utbildningsuppgift eller en gymnasiespecifik betoning.

Utöver dessa finns det flera yrkesläroanstalter och gymnasier i Helsingfors som drivs privat eller av stiftelser, samt gymnasier som drivs av staten eller av specialskolor.

Sommarjobb

Helsingfors stad anställer varje sommar kring 1 000 ungdomar till olika uppgifter. Helsingfors stad stödjer särskilt 16–17-åringar med att hitta sommarjobb.

Staden anställer varje sommar kring 1 000 ungdomar till olika uppgifter. Arbetet omfattar assisterande uppgifter, såsom att umgås med äldre personer, leka med barn, städa och utföra kontorsuppgifter. Ungdomar som anställs i ett sommarjobb ska ha fyllt 16 år innan anställningen börjar. I sommarjobb får du konkret ta hand om Hesa och dess invånare!

Läs mer på Helsinkirekrys webbplats.

Sommarsedeln utvidgas så att den numera omfattar även dem som fötts 2004. Är du en ung helsingforsare? Är du född 2004?

Lyckat sommarjobb har lett många ungdomar till att senare fortsätta med samma arbetsgivare Läs mer om Sommarsedeln

Ärligt talat