Fem tips för ditt CV

En bra meritförteckning, dvs ett CV, låter din arbetsgivare få en snabb överblick över allt du kan. Imponera din framtida arbetsgivare med Sommarsedelsidans precisionstips!

1. Ange dina kontaktuppgifter i början av ansökan

Ladda ner ett färdigt CV-underlag. En ordentligt ifylld LinkedIn-profil kan också ersätta ett CV. I dokumentets övre hörn ska du ange ditt namn, telefonnummer, e-postadress och hemadress, samt om du vill, länkar till för arbetet relevanta sociala medier.

En ansökan med bild är mer personlig och låter dig sticka ut bättre i mängden. Om du bestämmer dig för att ha en bild i ditt CV ska den vara skarp och fokusera på ansiktet. För bästa resultat, ta bilden i dagsljus ute eller framför ett fönster.

2. Ha en kompakt och klar disposition

Lista din utbildningsbakgrund i tabellform, med din senaste examen högst. Om du inte tidigare sommarjobbat kan du lägga till dina tidigare arbetspraktikplatser eller t.ex. frivilligarbete. All erfarenhet, kunskaper och färdigheter som har att göra med sommarjobbsplatsen du ansöker om är viktiga. Du kan också nämna musikhobbyn, färdigheter med sociala media eller dina andra specialiteter.

3. Du kan också göra en video-CV

Förutom med en vanlig ansökan kan du väcka arbetsgivarens intresse med en video-CV. På video kan din personlighet komma fram bättre än med text, och det är mer sannolikt att arbetsgivaren kommer ihåg dig.

4. Kunde du rekommendera mig?

En referens är en person som kan ge väsentliga ytterligare uppgifter om dig. Dina referenser ska relativt nyligen ha haft erfarenhet av att arbeta med dig, de kan till exempel vara dina lärare eller tränare. Arbetsintervjuaren kan direkt kontakta dina referenser för att fråga om mer information. Fundera först på vilket slags sommarjobb du söker till: om du söker sommarjobb i ett café kan du be din lärare i huslig ekonomi att vara referens. De flesta går glatt med på att vara referens!

Kom alltid ihåg att först be om lov innan du anger någon som din referens på ditt CV. Skriv ner referensens namn och kontaktuppgifter, såsom telefonnummer, yrke och arbetsplats.

5. Kontrollera, korrigera och spara

Kontrollera att allt som är väsentligt för din arbetssökning finns i CV:t. Snygga till utseendet och korrigera alla skrivfel. Spara det färdiga CV:t i pdf-format och ge det ett klart namn, t.ex. efternamn-CV.pdf.

Kom ihåg att du kan använda Sommarsedeln för att sommarjobba mellan 1.6.–13.8.2021. Lycka till!

Nyckelord

Ärligt talat