Sponssi

När du och dina kompisar har en idé, kan ni få Sponssi, dvs. pengar för att genomföra den! Sponssi är projektunderstöd för ungdomsgrupper. Förutom pengar erbjuds många andra stöd för ungdomsgrupper, vilket det finns information omstöd för verksamheten. 

Vad?

Sponssi är ett projektunderstöd för ungdomsgrupper som fås från ungdomstjänsternas partnerenhet. Syftet med Sponssi är att stödja verksamhet som unga gör på eget bevåg. Verksamhet på eget bevåg betyder att unga planerar, beslutar och utför verksamheten självständigt. 

Dvs. när du och din kompis har A) en idé, B) ni vill genomföra den själva och C) ni behöver pengar för genomförandet, lönar det sig för er att ansöka om Sponssi!   

För vem?

En ungdomsgrupp som har medlemmar där 2/3 är Helsingforsbor i åldern 7–28 år kan fåSponssi. Tyvärr kan understödet inte tilldelas en enskild ung person.

Vart?

Ni kan få projektunderstöd för många olika typer av verksamhet! Projektet kan vara relaterat till exempelvis evenemang, kultur, medborgaraktivism, fritidsaktiviteter eller motion. Det måste dock på något sätt beröra en större grupp unga än organisationsgruppen. Verksamheten måste också vara fri från rusmedel. 

Det är lättare att räkna upp sådan verksamhet som Sponssi tyvärr inte kan beviljas för. Här är en lista på sådan verksamhet:

  • hyror för bandlokaler och produktionskostnader för musik (se sidorna om musikverksamhet, annat stöd fås för den!) 
  • utförande av studier (till exempel examensarbete) 
  • ungdomstjänsters, skolors eller föreningars verksamhet 
  • studerandeföreningars eller elevkårers verksamhet 

Sponssi kan användas till kostnader av många olika typer av projekt. Understödet kan användas för att köpa material och mat, hyra redskap och lokaler, samt för att köpa tjänster. Det finns också vissa begränsningar för användningen av understödet. Man kan tyvärr inte få Sponssi för dessa kostnader: 

  • löner och arvodeskostnader 
  • förvärv av anläggningstillgångar, såsom inköp av maskiner och utrustning (Om du inte är säker på om något är en anläggningstillgång eller inte, kontakta oss så pratar vi om saken!) 

Hur?

Du kan ansöka omSponssi i Helsingfors stads e-tjänster. Man loggar in på e-tjänsterna med sina personliga nätbankskoder eller mobilkoder.Det är viktigt att ni gör ansökan före projektet börjar. När ni har bestämt er för att ansöka om Sponssi, välj någon ur er grupp till kontaktperson för Sponssiansökan.Kontaktpersonen är också ansvarig för användningen av understödspengarna. 

Man kan kontakta partnerenhetens arbetstagare redan innan ansökan lämnas in. Om du till exempel har svårt att göra ansökan i e-tjänsten eller har frågor, ger vi gärna råd och svar!  

Partnerenhetens personal träffar vanligtvis er innan ett beslut fattas om ansökan. På mötet kan ni berätta mer om projektet och få mer detaljerad information om Sponssi och användningen av understödet. 

När projektet avslutats ska det beviljade Sponssi utredas för Partnerskapsenheten. I projektutredningsskedet skickar ni in en utredning av hur understödet använts jämte kopior på kvitton samt material som uppkommit under projektet till Partnerskapsenheten. Material som uppstått inom projektet kan utnyttjas vid marknadsföringen av Sponssi på ungdomstjänsternas webbsidor samt i sociala medier. Utredningen kan skickas antingen per e-post eller som ett fysiskt brev.


Du hittar projektutredningsblanketten här: Projektunderstödsutredning (doc)

Ärligt talat