Vad händer efter grundskolan?

Vad händer efter grundskolan? Här hittar du de populäraste studieplatserna för fortsatta studier samt mer information.

Peruskoulun oppilaita koulun tiloissa.
Jefunne Gimpel

Läroplikten fortsätter för elever som går ut grundskolan

År 2021 utvidgades läroplikten. Alla niondeklassare som går ut grundskolan har numera skyldighet att söka till och fortsätta med studier på andra stadiet.

Läropliktsåldern höjs till 18 år. Målet med utvidgandet av läroplikten är att alla unga ska avlägga en examen på andra stadiet, det vill säga studentexamen eller yrkesexamen.

Mer information om utvidgningen av läroplikten:

Skyldighet att söka till utbildning på andra stadiet

Efter att grundundervisningen slutat har de unga en skyldighet att söka sig till en utbildning på andra stadiet. Skyldigheten fortsätter om du blir utan studieplats eller avbryter en påbörjad utbildning.

Läroplikten upphör när du fyller 18 år eller om du före det avlägger en examen på andra stadiet eller en motsvarande utländsk examen.Läroplikten efter grundundervisningen fullgörs huvudsakligen i gymnasieutbildning eller yrkesutbildning, inklusive läroavtalsutbildning. Den kan också fullgöras genom utbildningar i övergångsskedet mellan grundskolan och andra stadiet.

Ärligt talat