Klaari Helsingfors

Vi ser till att förebyggande rusmedelsarbete för ungdomar genomförs i Helsingfors.

Vi är sakkunniga inom koordinering och planering av förebyggande rusmedelsarbete samt dess nätverksarbete. Vi stöder välbefinnandet hos barn, ungdomar och deras föräldrar.

Vi utvecklar det förebyggande rusmedelsarbetet i Helsingfors tillsammans med ungdomar, vårdnadshavare, invånare, närgemenskaper och flera aktörer som arbetar med unga. Vi delar ut mångsidig information, samarbetar lokalt, utvecklar metoder för rusmedelsfostran samt arrangerar utbildningstillfällen.

Helsingforsungdomarna mår bra. De kan förhålla sig kritiskt till rusmedel och utifrån korrekt information fatta egna beslut kring dem. Tillsammans förstärker vi alla de ungas välbefinnande i Helsingfors.

Visionen för Klaari Helsingfors
Ärligt talat