Prata om rusmedel med den unga personen

När du pratar med den unga personen om rusmedel

 • Reservera tid och en plats där ni kan vara i fred.
 • Håll dig lugn.
 • Först ta upp en sak för vilken du kan berömma den unga personen och som du är nöjd med.
 • Fortsätt på det sätt som du på förhand har bestämt dig.
 • Berätta att du är oroad. Berätta att du bryr dig.
 • Berätta fakta, det vill säga det som du har sett, hört eller luktat. Moralisera inte.
 • Ställ öppna frågor (vad…var…när…som inte kan besvaras med ja eller nej).
 • Lyssna (låt den unga personen berätta sin egen version).
 • Var beredd på att den unga personen kan gråta eller vara arg.
 • Diskutera den unga personens mål i livet och hur rusmedel inverkar dem.
 • Säg tydligt att du uppskattar honom eller henne och att du tror på hans eller hennes chanser.
 • Berätta vad som du själv är villig att göra för att stöda den unga personen.
 • Om du misstar dig, säg förlåt.
 • Om den unga personen behöver professionell hjälp, diskutera saken och ge råd till honom eller henne.

(källa: Nuorten Akatemia – Prata om rusmedel i hobbyverksamheten och i skolorna)

Nyckelord

Ärligt talat