Klaari Helsinki

Edistämme nuorten ehkäisevän päihdetyön sekä mielen hyvinvoinnin toteutumista Helsingissä.

Olemme ehkäisevän päihdetyön koordinoinnin, suunnittelun ja verkostotyön asiantuntijoita. Tuemme lasten ja nuorten sekä heidän vanhempiensa hyvinvointia.

Toteutamme ehkäisevää päihdetyötä Helsingissä yhdessä nuorten, huoltajien, asukkaiden, lähiyhteisöjen sekä nuorten parissa työskentelevien toimijoiden kanssa. Teemme alueellista yhteistyötä, jaamme monipuolista tietoa, kehitämme päihdekasvatusmenetelmiä ja järjestämme koulutustilaisuuksia.  

Helsinkiläinen nuori voi hyvin. Nuori osaa kriittisesti ja oikeaan tietoon peilaten tehdä omat ratkaisunsa suhteessa päihteisiin. Kaikki yhdessä vahvistamme nuorten hyvinvointia Helsingissä.

Klaari Helsingin visio

Ehkäisevä päihdetyö osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä Helsingissä

Ehkäisevä päihdetyö | Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen | Helsingin kaupunki