Hyvinvointia, terveyttä ja tietoa päihteistä

Helsinkiläinen nuori voi hyvin. Nuori osaa kriittisesti ja oikeaan tietoon peilaten tehdä omat ratkaisunsa suhteessa päihteisiin. Kaikki yhdessä vahvistamme nuorten hyvinvointia Helsingissä.

Ehkäisevä päihdetyö osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä Helsingissä

Ehkäisevä päihdetyö | Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen | Helsingin kaupunki