Till yrkesfolk

På denna webbplats finns information om olika metoder för rusmedelsfostran. Du kan kontakta de anställda vid Klaari Helsingfors gällande det lokala nätverksarbetet eller ifall du behöver stöd i det förebyggande rusmedelsarbetet.

Klaari rekommenderar:

Ärligt talat