Skarppi

Skarppi är aktiv kamratupplysning om alkohol och cannabis från unga till unga. Elever i årskurserna 8–9 som avlagt Skarppi-utbildningen ger lektioner för eleverna i årskurs 7, där de diskuterar alkohol, cannabis och inställningar till rusmedel i små grupper. Dessutom innehåller lektionerna funktionella övningar.

Målsättningar

  • Främja ungas delaktighet.
  • Öka kunskapen om alkohol och cannabis.
  • Uppmuntra unga att uttrycka sina åsikter.
  • Sporra unga att fundera på inställningar till alkohol och cannabis och fenomen kring dem.

De utbildade unga är involverade i planering, genomförande och utvärdering av verksamheten. I utbildningen lär unga sig kunskaper i gruppledning, presentation och påverkande. De får ett intyg över deltagandet i verksamheten.

Klaari utbildar vuxna som arbetar med barn och unga till utbildare av metoden, och de i sin tur kan utbilda unga till kamratutbildare.

Ärligt talat