Till föräldrarna

Information och stöd till rusmedelsdiskussioner i hemmen

Hur diskuterar man om rusmedel med unga?

Även god kommunikation med föräldrarna skyddar unga. Visa att du är intresserad av hur din ungdom mår och vem hen umgås med.

Även om unga inte själv skulle börja prata om rusmedel, är det bra att föräldrarna kommunicerar att inte heller detta tema är ett tabu, utan att man kan diskutera om allt. Ungdomarna förväntar sig vanligtvis inte att föräldrarna skulle vara databanker inom rusmedelsärenden, utan man kan tillsammans söka efter pålitlig information på webben. I samband med en bra diskussion kan man även gå igenom reglerna i familjen.

Tips av unga på hur man kan ta upp saker:

  • Vad anser den unga om rusmedel och rusmedelsanvändning (även om hen inte har använt)?
  • Finns det bekanta som använder mycket rusmedel eller har den unga själv testat?
  • Diskutera även påverkan av grupptryck med den unga
  • Berätta för den unga att det är helt ok att inte använda rusmedel.

Vilka saker skyddar den unga från att använda rusmedel?

  • Nära familje- och vänskapsförhållanden
  • Föräldrarnas intresse för den ungas liv
  • Närmiljöns och de vuxnas ansvarsfulla förhållningssätt till rusmedel
  • En trygg uppväxtmiljö – delaktighet i gemenskaper och känslan av att bli accepterad
  • Gott självförtroende och en känsla av framgång
  • Goda sociala färdigheter samt en förmåga att lösa konflikter

Enkäten Hälsa i skolan

THL:s riksomfattande enkät Hälsa i skolan, som genomförs vartannat år, ger information om ungdomarnas välmående, rusmedelsattityder och rusmedelsbruk.

Enligt den senaste enkäten som utfördes år 2019 är cirka 64 procent av högstadieeleverna, en tredjedel av gymnasieeleverna och 30 procent av studeranden inom yrkesinriktad utbildning i Helsingfors nyktra. Emellertid dricker en fjärdedel av gymnasieeleverna och studeranden inom yrkesinriktad utbildning, samt var tionde högstadieelev alkohol för att bli fulla minst en gång i månaden.

15 procent av högstadieeleverna, var fjärde gymnasieelev och var tredje studerande inom yrkesinriktad utbildning har testat cannabis. Jämfört med år 2017 förhåller sig allt fler ungdomar i Helsingfors accepterande till cannabisrökning bland jämnåriga.

Var får unga hjälp och var får jag hjälp till min egen ork?

Ungdomsstationen erbjuder tjänster för ungdomar i åldern 13–23 år, som uppvisar symtom på rusmedelsbruk, spelande och lindriga psykiska problem. Rådgivningen betjänar må–fr kl. 8.30–16.00, tfn 040 688 3377.

Webbplatsen och kontaktuppgifter till Helsingfors stads familjestöd.

Man kan fråga De ungas skyddshus hos Finlands Röda Kors, tfn 09 622 4322, om vad som helst gällande ungdomen och föräldraskapet, allt från vardagliga situationer till livskriser. Personalen stöder den unga och hens familj med hjälp av samtal och hjälper till med att hitta lösningar tillsammans.

Ärligt talat