Podcasten Savuna ilmaan

Rusmedel- och känslokunskapsforstran för högstadieelever

I podcasten som produceras av Klaari Helsingfors intervjuas Pepi, en före detta rusmedelsbrukare, som berättar om sin ungdom och hur han började använda cannabis och andra rusmedel. Hurdant var hans liv och vad ledde honom till ett liv utan rusmedel?

Savuna ilmaan – lektion 1

Länken till podcasten Savuna ilmaan
Stödmaterial (docx)

Podcasten kan användas som en del av rusmedelfostran eller som ett verktyg för diskussion. Genom berättelsen om Pepi kan unga också reflektera över sina egna tankar i relation till rusmedel, val och situationer de kan stöta på i livet.

Det finns frågor till stöd för diskussionen som kan diskuteras tillsammans eller till exempel först i mindre grupper och därefter alla tillsammans. Podcasten och relaterat material riktar sig till högstadieelever.

Frågor till stöd för diskussionen:

 1. Hurdana tankar väckte podcasten?  
 2. Pepi berättade att han började dricka mycket alkohol och använda droger när han var 14. Vilka skäl kan en ung ha för att experimentera med och använda rusmedel?
  vänkrets, faderns död, blyghet, mobbning i skolan, beslut för första gången: det här är min juttu. Han ville vara en del av gruppen, han flydde sig själv och sina egna känslor genom att använda droger. Han mådde så dåligt när han inte hade någon som brydde sig om honom.
 3. Enligt hans egna ord blev Pepi fånge för rusmedel. Användningen av rusmedel drev honom att stjäla och till en svår depression, att försöka att begå självmord och att undergå sluten vård. Vad kunde ha hjälpt Pepi att stoppa honom att experimentera med rusmedel så att han så småningom blev beroende av dem?
  Regelbunden och långvarig användning av cannabis leder till ökad tolerans, vilket innebär att brukaren behöver större och/eller fler doser för att få samma verkning av ämnet. Ett psykiskt beroende av cannabis kan utvecklas när cannabis används regelbundet. Om man använder stora doser varje dag, kan också ett fysiskt beroende utvecklas. Om cannabis röks blandad med tobak, framkallas ett psykiskt och fysiskt beroende av nikotin snabbt. (Ehyt rf)
 4. Vad berättade Pepi om verkningarna av cannabis?
  ”Blomman drar dig lätt in och det blir svårt att få saker gjorda. I något skede kommer cannabis inte längre att kännas som någonting, och man måste skaffa starkare ämnen.” Cannabis har inget faktablad och den påverkar den psykiska hälsan. Han blev deprimerad.
  Vilka andra verkningar av cannabis känner du till?
  Användare av cannabis önskar sig en avslappnande och positiv känsla av den. Cannabis skärper sinnena och kan stärka aptiten. Vid stora doser kan också milda hallucinationer förekomma.

  Obehagliga cannabisupplevelser, såsom ångest och paranoia, är vanliga. En person som är under påverkan av cannabis kan till exempel uppleva rastlöshet, rädsla för döden eller rädsla för att förlora kontrollen. Cannabis kan sänka kroppstemperaturen samt öka hjärtfrekvensen och blodtrycket. Ögonen kan vara blodsprängda och munnen kan kännas torr.

  Obs! Verkningarna av cannabis varierar beroende på typ av användning, den produkt som används, växtsort, den miljö där den används samt användarens erfarenhet och personliga känslighet. Storleken på dosen har en avsevärt stor betydelse. (källa: droglänken.fi)
 5. Efter en årslång användning av rusmedel sökte Pepi sig hjälp och lyckades sluta använda rusmedel med hjälp av stöd. Vet ni var en ung kan få hjälp? Vem kan hjälpa och hur?
  Till exempel föräldrar, vänner, lärare, en skolkurator, en sjukskötare, en skolpsykolog, någon annan pålitlig vuxen.Helsingin nuorisoasema: Helsingfors ungdomsstation: tfn 040 688 3377, Broholmsgatan 4, 6:e vån., 00530 Helsingfors
 6. Hur kan vuxna visa stöd till unga? Och unga till varandra?
  Pepi saknade en vuxen som skulle ta hand om honom och fråga hur han mår. Han hoppades också på att föräldrar skulle sätta gränser för unga. Han uppmanade unga att visa sina känslor och vara sig själva. Det betydde mycket för Pepi att man såg honom och att han fick berätta hur han mådde.

  *Hemuppgift: Fråga någon hur han eller hon mår.

Vi samlar in respons på lektionsmaterialet. Du kan besvara responsenkäten för handledare här. Vänligen be också unga att besvara den en timmes responsenkät avsedd för dem.

Savuna ilmaan – lektion 2.

Länken till podcasten Savuna ilmaan
Ladda ner läromedel till stöd för diskussionen (ppt)

I det andra avsnittet av podcasten Savuna ilmaan fortsätter diskussionen med erfarenhetsexperten Pepi. Som intervjuare har vi Klaari Helsingfors unga sommararbetare 2020. Avsnittet behandlar framför allt kampen mot rusmedelsberoende och viktigheten av omvärldens hjälp under återhämtningsprocessen.

I efterdyningarna av intervjun dyker vi ännu djupare under ytan och diskuterar att kämpa med osäkerheter och besvärliga känslor. Dessutom funderar vi på varför det är viktigt att omge oss med människor som får oss att må bra. 

Till stöd för lektionen eller diskussionen med gruppen finns ett färdigt material med frågor om podcastens teman.

Vi tar också gärna emot respons. Responsenkäten för handledare/lärare hittar du här.

Ärligt talat