Presentation

I Nybondas i Nordsjö mitt i den klippiga skogen ligger Meriharju naturhus och lägercentrum.

Vi erbjuder upplevelseverksamhet relaterad till miljöfostran för skolklasser och ungdomsgrupper.

I naturskoleverksamheten lär vi ut olika sätt att arbeta för miljön, stärker miljömedvetenheten och jobbar för att skapa ett nära förhållande till naturen.

Meriharju naturhus och lägercentrum kan också användas av ungdomsgrupper, skolor och föreningar i Helsingfors för självständig läger- eller kursverksamhet.

Mer information om hur du bokar Meriharjus lokaler hittar du här. 

Användning

Meriharju naturhus är endast öppet för grupper som bokat tur i förväg (t.ex. ungdomsgrupper, organisationer, föreningar och lägerskolor).

Dessutom ordnar huset sin egen verksamhet för natur- och miljöfostran.

Besöksadress
Nybondasvägen 32
00990 Helsingfors
Postadress
PB 84404, 00099 Helsingfors stad

Personal

 • Johanna Ahtinen, Nuoriso-ohjaaja, ympäristökasvattaja
  johanna.ahtinen@hel.fi
  040 6318 063
 • Aniela Ahtola, Nuoriso-ohjaaja, eläintoiminta
  aniela.ahtola@hel.fi
  (09) 310 23153, 040 6582 799
 • Helena Jäntti, Nuoriso-ohjaaja
  helena.jantti@hel.fi
  040 6117 256
 • Terhi Vainio, Asiakaspalveluneuvoja
  terhi.vainio@hel.fi
  (09) 310 89038, 040 3348 059
 • Susanne Österlund-Toivonen, Toiminnanjohtaja
  susanne.osterlund-toivonen@hel.fi
  (09) 310 89125, 050 5591 762
 • Kristina Heikkilä, Nuoriso-ohjaaja
  kristina.heikkila@hel.fi
  040 334 5117

Ungdomsgårdens telefonnummer: +358 9 310 23496

Allmänna förfrågningar och reservationer:

luonto.talo@hel.fi

Naturskolor:

meriharjun.luontokoulu@hel.fi

Användning

Meriharju naturhus är enbart öppet för grupper som på förhand bokat en tur (t.ex. ungdomsgrupper, organisationer, föreningar och lägerskolor).

Dessutom ordnar huset sin eget natur- och miljöfostransverksamhet.

Kommande evenemang och hobbyer

Inga kommande evenemang och hobbyer

Ärligt talat