Naturskolor och gruppbildning

Naturhuset är en certifierad medlem av det nationella nätverket för naturskolor LYKE. Vi erbjuder naturfostran och utbildning i ekologiska levnadssätt.

Meriharjus unika läge i mitten av Nybondas fina skogar och inbjudande stränder gör den till en riktig östhelsingforsisk pärla, där man lätt kan bli förtrollad av naturen.

Kom med din klass och väck intresset för att röra sig i naturen!

Meriharju naturhus erbjuder helhetsbetonade, aktivitets- och upplevelserika naturskoleprogram för årskurser 4–9.

Verksamhetens tyngdpunkter är aktivitetsbaserad inlärning, upplevelser och insikter. Programmen stöder och kompletterar det man lärt sig i skolan, vilket gör dem till en del av en större helhet.

Naturskolesäsongen

Naturskolesäsongen infaller främst på våren under april-maj och hösten under september-oktober. Naturskoleprogrammen har ansökningstid två gånger i året.

Anmälning: kultus.fi

Helsingfors övriga naturskolor

 

Nyckelord

Ärligt talat