Naturskolor och gruppbildning

Naturhuset är en certifierad medlem av det nationella nätverket för naturskolor LYKE. Vi erbjuder naturfostran och utbildning i ekologiska levnadssätt.

Meriharjus unika läge i mitten av Nybondas fina skogar och inbjudande stränder gör den till en riktig östhelsingforsisk pärla, där man lätt kan bli förtrollad av naturen.

Kom med din klass och väck intresset för att röra sig i naturen!

Meriharju naturhus erbjuder helhetsinriktade, aktivitets- och upplevelserika naturskoleprogram för elever i årskurs 4–9.

Verksamhetens fokus ligger på aktivitetsbaserad inlärning, upplevelser och insikter. Programmen stöder och kompletterar det eleverna lärt sig i skolan, vilket gör programmet till en del av den bredare inlärning som sker i skolan. 

Anmälan till naturskolorna: kultus.fi/sv
Lämna in anmälan senast 3 veckor på förhand.


Program för naturskolorna i Meriharju naturhus

Naturskolesäsongen infaller först och främst på våren i april–maj och på hösten i september–oktober. Ansökningen till naturskoleprogrammen sker två gånger om året. Mer exakta tidpunkter för programmen hittar du på kultus.fi/sv i samband med anmälan.

Undersökande inlärning: en näringsväv (för elever i årskurs 6–7)

Tillbringa dagen med undersökande inlärning! Vi tar reda på hur alla organismer står i förbindelse med varandra genom en näringsväv. En del av dagen är vi ute på stranden och i skogen, och en del av dagen inne i naturhuset. Under dagen ska eleverna främst bedriva egen forskning i små grupper. Uppgiften är att utforma en organisms näringsväv på iPads.

Programmets längd: tre och en halv timme

Maximalt antal deltagare: 24 elever

En upplevelserik naturutflykt (för elever i årskurs 4–6 eller 7–9)

En utflykt i Nybondas fantastiska naturlandskap där vi utnyttjar alla sinnen. Vi utför olika funktionella övningar som stöder och fördjupar förhållandet till naturen.

Programmets längd: två och en halv timme

Maximalt antal deltagare: 24 elever

Östersjöns dag (för elever i årskurs 5–7)

Ett naturskoleprogram med tema Östersjön, i samarbete med projektet SATAKOLKYT. Vi lär, på ett funktionellt sätt, känna Östersjöns särdrag och reflekterar lösningsfokuserat över utmaningar gällande Östersjön. Vi lär oss hur vi tillsammans kan ta hand om Östersjön, den känsliga pärlan i norr.

Programmets längd: tre och en halv timme

Maximalt antal deltagare: 24 elever

Skogsdag (för elever i årskurs 5–7)

En naturskoledag med skogstema, där vi lär känna den finländska skogen genom bland annat folkminnen, skogens effekter på välbefinnandet och allemansrätten. Under dagen funderar vi på hur vi kan se skogen ur många olika perspektiv och hur vi kan göra utflykter i skogen och samtidigt ta hänsyn till naturen och andra vandrare.

Programmets längd: tre och en halv timme

Maximalt antal deltagare: 24 elever

Fenomen: Utrotningshotade djur (för elever i årskurs 5–8)

Programmet Utrotningshotade djur är en inspirerande och uppmuntrande fenomenbaserad inlärningshelhet som består av tre träffar. Målet är att fördjupa förståelsen för vad det innebär när en art är utrotningshotad och hur alla organismer är beroende av varandra på ett undersökande och funktionellt sätt. I små grupper undersöker eleverna och arbetar kreativt med en utrotningshotad djurart som de valt. Programmet är ett samarbete mellan Högholmens naturskola Arkki och Meriharju naturskola.

Programmets längd: två träffar på tre och en halv timme i Meriharju, och en träff på fem timmar på Högholmen

Maximalt antal deltagare: 24 elever

Gruppanpassning i naturen, Den ätbara parken (för elever i årskurs 7–9)

En naturnära och inspirerande gruppanpassningsdag i Den ätbara parken i Blåbärslandet.

Boka en naturnära och inspirerande gruppanpassningsdag för din klass i den maritima trädgårdsmiljön i Den ätliga parken i Blåbärslandet. Vi gör övningar som stärker gruppanpassningen och städar Blåbärslandets stränder för projektet SATAKOLKYT.Naturdagar för gruppanpassning ordnas i början av höstterminen och kräver en separat ansökan kultus.fi/sv.

Programmets längd: tre och en halv timme

Tidpunkt: naturdagar för gruppanpassning ordnas i början av höstterminen

Maximalt antal deltagare: 25 elever

Gruppanpassning i naturen, Meriharju (för elever i årskurs 7–9)

En naturnära och inspirerande gruppanpassningsdag i Nybondas.

Boka en naturnära och inspirerande gruppanpassningsdag för din klass i skogen och på stranden i Nybondas fantastiska landskap i närheten av Meriharju naturhus. Vi gör övningar som stärker gruppanpassning i naturen och är utomhus hela dagen. Naturdagar för gruppanpassning ordnas i början av höstterminen och kräver en separat ansökan kultus.fi/sv.

Programmets längd: tre och en halv timme

Tidpunkt: naturdagar för gruppanpassning ordnas i början av höstterminen

Maximalt antal deltagare: 25 elever

Naturskolesäsongen

Naturskolesäsongen infaller främst på våren under april-maj och hösten under september-oktober. Naturskoleprogrammen har ansökningstid två gånger i året.

Anmälning: kultus.fi

Helsingfors övriga naturskolor

 

Nyckelord

Ärligt talat