Boka användningstur

Användningsturer för lokaler som förvaltas av enheten för ungdomsarbete inom miljöverksamheten söks med ungdomstjänsternas blanketter och i framtiden via Varaamo. ​

Vid utdelningen av användningsturer har ungdomsorganisationer och ungdomsgrupper i Helsingfors förtur. I andra hand beviljas turer till övriga grupper och skolor i Helsingfors. Lokalerna är avgiftsfria för aktörer med verksamhet i Helsingfors. För företag och religiösa samfund tillämpas hyror som godkänts av kultur- och fritidsnämnden.

Lokaler som kan bokas

Observera att alla lokaler har olika utrustning, användningsändamål och tillgängliga tjänster. Väderförhållandena påverkar också användningen av de lokaler som är avsedda för sommarsäsongen. Mer information hittar du på lokalernas egna webbplatser.

Ansöknings tidtabell

 • Ansökan om lokaler för reguljär verksamhet (augusti–maj) sker årligen
  • Ansökan om turer för reguljär säsongsverksamhet sker, beroende på verksamhetsstället, antingen med en elektronisk blankett eller via Varaamo. Du hittar mer information under “Blanketter”.
  • Obs. säsongsbokning eller reguljär tur
   • Användningstur för regelbunden verksamhet i en lokal som upprepas till exempel varje vecka under hela året. Denna ansökan sker på våren för följande höst- och vårsäsong.
 • Enskilda turer (2–10 h/tur) kan bokas direkt vid verksamhetsställena.
  • Obs. enskild tur
   • Användningstur för en lokal som endast ansöks om för ett visst verksamhetstillfälle eller en viss händelse. 
 • Ansök om lokaler för lägerverksamhet för perioden 1.1–31.12.
  • Ansökan för turer för läger- och kursverksamhet sker via en elektronisk blankett 1.8–15.9. Ansökningstiden går ut klockan 23.59. När tidsfristen är en lördag eller helgdag avslutas ansökan föregående vardag.
  • Obs. lägertur och användningstur för kursverksamhet
   • Användningstur för en lokal som bokas för cirka 1–7 dygn åt gången för verksamhet i form av läger eller kurser
  • Ansökan för turer för daglägerverksamhet sker via en elektronisk blankett 1.8–15.9. Ansökningstiden går ut klockan 23.59. När tidsfristen är en lördag eller helgdag avslutas ansökan föregående vardag.
  • Obs.daglägertur
   • Användningstur för en lokal som bokas för cirka 3–7 dygn åt gången för daglägerverksamhet (lokalen kan användas av andra på kvällen).
 • Efter att ansökningstiden gått ut kan frågor gällande eventuella lediga turer från och med januari skickas till ymparistotoiminta@hel.fi. Med undantag för förfrågningar gällande Bengtsår lägerö bengtsårin.leirisaari@hel.fi.
 • 2024 års tillägsansökan börjar de 2 januari. Se “Blanketter” för mer information.

Prislista

Per e-post:
ymparistotoiminta@hel.fi

Per post:
Användningsturer / verksamhetsställets namn
PB 84404
00099 Helsingfors stad

 • Man kan ansöka om turer för nästa år av läger- och kurscentrumen fram till 15.9 (om datumet är en lördag eller en helg, avslutas ansökan den föregående vardagen).
 • Man kan ansöka om dagläger i ungdomslokaler för nästa år fram till 15.9 (om datumet är en lördag eller en helg, avslutas ansökan den föregående vardagen).
 • Reguljära tider för ungdomslokaler för höst-vårsäsongen ansöks fram till den sista vardagen i april.

Prislista

Användningen av lokaler och tjänster indelas i avgiftsfri och avgiftsbelagd användning.

Avgiftsfri användning

 • Verksamhet inom registrerade organisationer och föreningar i Helsingfors. ​ ​
 • Självständig gruppverksamhet och medborgarverksamhet för invånare och samfund i Helsingfors. ​
 • Eftermiddagsverksamhet för skolelever enligt lagen om grundläggande utbildning, undervisning i grupp och individuellt inom den grundläggande konstundervisningen och gruppverksamhet som främjar integration. Läroanstalternas verksamhet för personer under 29 år är alltid avgiftsfri. ​
 • Verksamhet som ordnas av Helsingfors stads sektorer och stadskansliet. ​ ​

Avgiftsbelagd användning

 • Verksamhet som ordnas av företag och religiösa samfund. ​ ​
 • Verksamhet som ordnas av invånare och samfund i andra kommuner. ​ ​
 • Verksamhet som ordnas av andra aktörer. ​ ​
 • Privata tillställningar (som familjefester och födelsedagskalas) 

Blanketter

När du har fått en användningstur ska du minst tre veckor före turen inleds kontakta verksamhetsstället och komma överens om hur nyckeln ska överlämnas, när introduktionen för lokalen ska hållas och eventuella transporttjänster till lägeröarna.

Partnerbrevet, understöd och ungdomstjänsternas övriga lokaler

Helsingfors stad har ungdomsgårdar och andra lokaler runtom i staden. Organisationer och grupper kan ansöka om användningsturer i dem för till exempel daglägersverksamhet.

Information om ungdomstjänsternas andra lokaler finns här.

I det elektroniska partnerbrevet, som ges ut fyra gånger om året, får föreningar och ungdomsgrupper information om understöd, andra tjänster, och aktuella nyheter inom ungdomstjänsterna.

Partnerbrevet hittar du här.

Varje år stöder Helsingfors stadens föreningar för yngre ungdomar och ungdomar, föreningars sektioner för yngre ungdomar och ungdomar, och ungdomsgrupper. Understödsformerna är: årliga understöd, dvs. verksamhets-, löne- och lägerunderstöd under skollovstider, och projektunderstöd som kan sökas året om.

Mer information om understöden för ungdomsverksamhet finns här.

Nyckelord

Ärligt talat