Meriharjus historia

Villa Meriharju blev klar år 1910. Kommerserådet och industrimannen Gustaf ’Gösta’ Adolf Alfons Björkenheim (1866–1918) lät bygga den. Han var i början av 1900-talet chef för två företag inom skogsindustrin, Kaukas Oy och Kymmene Ab.

Gösta Björkenheim lät ursprungligen bygga Villa Meriharju som en sommarvilla. Byggnaden har på vissa kartor namnet Skatagård, och nämns i vissa källor som huvudbyggnaden för Skata gård.

Gift två gånger

Under hans äktenskap med Thyra Krogius fick han sex barn. Efter att Thyra avlidit gifte sig Björkenheim med sjuksköterskan Märta Heikelin. Äktenskapet ledde till ett barn, men äktenskapet varade bara några månader, då Björkenheim och andra chefer och tjänstemän vid Kymmene Ab sköts av de röda år 1918 i Koria.

Märta Björkenheim blev sedermera en väldigt aktiv organisationspåverkare, och var bland annat i ledande ställning inom Lotta Svärd-organisationen.

Villa Meriharjus arkitekt är Selim A. Lindqvist

Lindqvist (1867–1939) blev uppenbarligen vän med Björkenheim och ritade även andra byggnader åt hans släkt. Lindqvist var en av de mest kända representanterna för jugend-stilen i Finland, och har ritat otaliga arkitektoniskt betydande byggnader i Helsingfors.

Villa Meriharju representerar senjugendstil. Byggnadens bevarade inomhuslokaler har restaurerats under stadsmuseets övervakning på 1990-talet. På byggnadens östra sida mot havet finns en trädgård designad av trädgårdsarkitekt Paul Olsson, vars omfattande bevarade stenterrasser är unika i Helsingfors villakultur.

Mellan Villa Meriharju och befästningsutrustningen finns en stenbelagd landskapsstig, som eventuellt hör till trädgårdsplanen som Paul Olsson utarbetat för Villa Meriharju.

Byggnaden har senare ändrats, men fasaden mot havet har bevarats nästan i ursprungligt skick.

  •  1915–1917   Ryssarnas befästningsarbete under det första världskriget i Svarta backen och Nybondas.
  • 1917–1945 Villa Meriharju användes av armén, varefter den stod tom.

1945 – Hemsysterinstitutets tid

Befolkningsförbundet hyrde Skata gårds huvudbyggnad (Meriharju), som då låg 20 km från Helsingfors. Hemsysterinstitutet fick sin början i det skriande behovet av hemhjälp bland barnfamiljer, och dess verksamhet började i oktober 1945.

Villa Meriharju hade förfallit och var i dåligt skick, och det krävdes mycket arbete för att renovera byggnaden ens på en grundläggande nivå för att uppfylla institutets behov. Från arméns förråd köptes sängar, madrasser och filtar, och man fick gräva igenom fabrikernas och partihandlarnas förråd. Man bad eleverna att ta med sig svamp och bär när de kom. Ersättningsvaror och surrogat var vardag.

De första hemsystrarna utexaminerades från institutet år 1947. År 1948 köpte Befolkningsförbundet Skatans hemsysterinstitut, som fick namnet Meriharjun kotisisaropisto (Meriharju hemsysterinstitut).

1969 – Helsingfors stad köper Meriharju av Befolkningsförbundet

Sedan år 1970 har Meriharju kurs- och lägercentrum förvaltats av Ungdomstjänsterna och varit platsen för otaliga läger, evenemang och lägerskolor

Idag

År 2010 flyttade Naturhuset för ungas verksamhet från Pauligs villa i Tölö till Meriharju, och platsen fick namnet Meriharju naturhus. Läger, evenemang och lägerskolor fyller huset med liv året om. Dessutom ordnar Naturhuset populära naturskoleprogram och -utbildningar.

Platsen heter nu Meriharju naturhus och lägercentrum. Ett kärt hus har dock många namn.

Nyckelord

Ärligt talat