Miljöfostran i ungdomsarbetet

I ungdomstjänsterna genomförs miljöfostran genom ungdomsarbetet.

Helsingfors stads Ungdomstjänster har många verksamhetsplatser där ungdomar kan delta i aktiviteter och själva ordna och delta i verksamhet som intresserar dem. Utöver detta stöder vi ungdomsgruppers och organisationers verksamhet bland annat genom att tillhandahålla våra lokaler för ungdomarnas självständiga verksamhet.

Den övergripande miljöfostran utgörs av tre delområden:

  1. Nära förhållande till naturen
    ”När jag var liten gick vi alltid och plockade blåbär med mormor på somrarna.”
  2. Handlingar som gynnar miljön
    ”Jag vill påverka mitt eget och andras välbefinnande…”
  3. Insikter om miljön
    ”Om jag bara sätter så mycket som jag kan äta på min tallrik, slösar jag inte för min egen del och slänger inte saker i onödan!”

Målet är respekt för naturen

Miljöfostran ingår i ungdomsarbetet. I arbetet siktar man på en mer hållbar livsstil och samtidigt att stödja den ungas uppväxt. Målet med miljöfostran är en global attityd som respekterar naturen och som utvecklas genom individens egna betydelsefulla naturupplevelser, verksamhet och medvetenhet.

Förutom ett bra förhållande till naturen finns det således ett behov av information om naturens processer och hur människan är kopplad till dem. När man lär sig metoder och hittar sätt att arbeta för miljön genom ungdomsarbetet, kan man prata om övergripande miljöfostran.

Ärligt talat