Ledarback: Miljösfostrans verksamhetsformer

Naturupplevelser ökar välmåendet

Många av de saker vi är vana vid att göra inomhus är lätta att ta ut i naturen. Möten kan hållas som promenadmöten i parken, ett personligt samtal med en ung kan passa vid stranden, och interna möten kan under en del av året ordnas t.ex. ute på ungdomsgården eller i den närliggande skogen. En grön miljö lugnar, förbättrar humöret och öppnar tänkandet i en mer positiv riktning. Forskning har också visat att naturen är en bra plats för att ta fram idéer och brainstorming.

Betydande naturupplevelser är när de är som djupast upplevelser om liv och existens. När vi uppslukas av naturen kan vi bli starkare och få kraft inifrån genom ordlösa, sensoriska upplevelser. Unga kan ledas till sådana erfarenheter i läger- och utflyktsverksamhet. Man behöver inte alltid resa långt, naturupplevelser kan också ske i stadsnaturen. Det som är viktigt är att stanna upp och dröja kvar i naturen, oavsett om man vandrar i vildmarken eller sitter på en sten i en närliggande park.

1. Verksamhet för ett nära förhållande till naturen: Bra atmosfär

 • Stadsnaturstig
  I staden blir naturen lätt osynlig bakom den byggda miljön, reklambilder och det allmänna bullret. Många stadsbor tycker att de måste resa bort för att vara i naturen. Det finns ändå en mångsidig natur staden, också helt i stadskärnan. För att upptäcka naturen måste man stanna, lyssna och titta fokuserat. Med de unga kan man gå på en överraskande stadsnaturstig på jakt efter vild natur med kameror på köpcentrets parkeringsplats, runt tågstationen, Senatstorget eller Mannerheimvägen. Resultatet kan presenteras som en utställning som bifogas kartan på webbplatsen eller på ungdomsgårdens vägg.
 • Sensorisk stig
  I den närliggande skogen, parken eller på lägret kan man göra en sensorisk vandring genom att fördjupa sig i att lyssna på ljudlandskapet, koncentrera sig att se, lukta och känna. På en sådan upplevande naturstig är det viktigt att vara tyst, dröja kvar tillräckligt länge och låta naturen påverka för att få uppleva ”en annan värld” och för att naturens stärkande effekt ska börja verka
 • Naturfotografering
  är ett enkelt sätt att skapa ett djupt förhållande till miljön. När man söker efter ett fotoobjekt måste man observera miljön noggrant, och på så sätt får man också möjlighet till upptäcksglädje. Naturfotografering kan ske mitt i staden – naturen finns överallt!
 • Äventyrspedagogiska metoder används och läger i naturen ordnas
  Äventyrsmetoder används ofta i arbetet med socialt stärkande, och när de utförs i naturen, med respekt för naturen, kombineras de också med dimensionerna i miljöfostran. www.seikkailukasvatus.fi
 • Klubbrum mitt i skogen
  Ett internt möte eller en kamrathandledarutbildning på gården. Att vistas i naturen lugnar och kan uppmuntra till att prata om även svåra saker. Blygare personer pratar också lättare i en avslappnad miljö.
 • Naturmaterial används i genomgångar eller rundor där man berättar hur man mår
  Ibland är det lättare att använda en gren eller en kotte som en symbol för ett känslomässigt tillstånd eller händelse än att berätta direkt om sig själv utan ”hjälpmedel”. Naturmaterial inspirerar fantasin och kan användas för att snabbt beskriva stora saker.
 • Ungdomsgårdens viktiga träd
  Ett träd väljs i närheten av ungdomsgården, helst på den egna gården, och man börjar följa och dokumentera trädets liv. Trädet berättar om årstidernas cykel, åldrande, död, födelse och utveckling av nytt liv. I många kulturer och myter om världens födelse finns det ett viktigt träd med symboliska betydelser. Kalevalas stora ek, rönnen som skyddar mot blixtar, världsträdet som bär himlen och som förenar himlen och dödsriket, är exempel på tro på trädens styrka. Vilka erfarenheter har ungdomarna och ledarna om träd? Hörde ett viktigt träd till barndomslandskapet? Vilka betydelser kan fästas vid ungdomsgårdens viktiga träd?
 • Vi gör utflykter och vandringar
  Ibland kan en resa till Lappland ordnas, men det finns också intressanta platser närmare, såsom Noux, Meriharju eller t.ex. den närliggande skogen. Genom stadens naturdatasystem hittar du Helsingfors betydelsefulla naturområden, såsom fladdermössplatser, jättegrytor och forntida havsstränder.
  Naturdatasystem
  www.utinaturen.fi

2.  Verksamhet för miljögärningar: Gemensamma gärningar

 • Vi planerar ett läger eller en utflykt som är avfallsfri eller åtminstone har endast lite avfall.
 • Vi utvecklar ekologisk verksamhet för lägrets konst- och slöjdfärdighetssessioner. www.naturearteducation.org/
 • Vi tar reda på vilka läger- och utflyktstillbehör som kan lånas. (Ungdomstjänsternas Wempaimisto, Återanvändningscentralen).
 • Vi avgränsar ett skyddsområde vid läger- eller utflyktsmålet som inte rörs. Vi granskar området, där kan finnas någon speciell växt eller djurstig. www.luontoportti.com
 • Vi återställer lägerplatsen tillsammans i slutet av lägret för att minimera spåren från besöket.
 • Vi sköter ungdomsgårdens gård tillsammans med ungdomarna. Vi krattar, planterar eller avgränsar ett litet område som lämnas i naturligt tillstånd etc.
 • Vi skaffar odlingslådor för gården eller balkongen på ungdomsgården och börjar en stadsodling http://kaupunkiviljely.fi
 • Vi deltar i städtalkot som ordnas av byggnadskontoret på våren.
 • Vi går med i rörelsen Ett skräp om dagen http://www.roskapaivassa.net
 • •i deltar i de kritiska cykelutflykterna som Jordens vänner i Finland ordnar. www.maanystavat.fi
 • Vi ordnar jippon till gagn för Östersjön. Vi bekantar oss med Operation Sjöjungfru och funderar på vad vi kan göra för att skydda Östersjön. Vi ordnar ett evenemang där vi samlar in pengar för att skydda Östersjön. Vi städar stränder. 18-åringar och äldre kan utbilda sig som frivilliga för oljebekämpningsgrupperna. I början av 2019 startade projektet SATAKOLKYT i Helsingfors i syfte att få helsingforsarna att gå till stränderna och samtidigt städa hela den 130 km långa strandlinjen. https://satakolkyt.fi
 • http://wwf.fi/maapallomme/itameri/

3. Verksamhet för egna insikter: Idéer och information

 • Mitt i naturen är det bra att reflektera över hur människan är en del av naturens stora nätverk av växelverkan och kretslopp. Vi känner oss ofta åtskilda från naturen, men för människan är naturen ändå ett villkor för livet. Däremot skulle det inte vara särskilt relevant för naturen om den mänskliga arten försvann från jorden.
 • Vi reflekterar över hur människan genom att störa naturens processer ibland kan försämra hennes egna livsvillkor. Borde människan vara på besök i naturen eller hemma i naturen?
 • Vi pratar om andra djurs rättigheter. Människan är bara ett djur bland andra. Är pälsuppfödning rätt? Får man äta andra djur? Har människan rätt att ta alla områden för eget bruk och förvisa andra djur? Varför behövs naturskyddsområden?
 • Vad är det för nytta med en mångfaldig natur?
 • Vi tänker på vilka förändringar läger- eller utflyktsmiljön har medfört för oss. Hur påverkar miljön oss?
 • Vi föreställer oss hur den nuvarande lägerplatsen eller utflyktsdestinationen ser ut om 150 år, eller hur den var för 1000 år sedan. Finns det några tecken på klimatförändringar på lägerplatsen eller utflyktsdestinationen?
Ärligt talat