Tietoa ja vinkkejä nuorten parissa toimiville

Ympäristötoiminta nuorisotyössä on toiminnan, kokemusten ja pohdinnan mahdollistamista nuorille. Työtämme ohjaa ympäristöohjelmamme tavoitteet ja toteutamme toimintaa nuorisotyöllisesti.

Käytössämme on paljon toimipaikkoja, joissa nuoret pääsevät harrastamaan, osallistumaan ja järjestämään itseään kiinnostavaa toimintaa. Tämän lisäksi tuemme nuorten ryhmien ja järjestöjen toimintaa muun muassa nuorisoavustuksilla, lainaamalla välineistöä retkeilytoimintaan sekä antamalla tilojamme maksutta nuorten omaehtoiseen toimintaan.

Kokonaisvaltainen ympäristökasvatus muodostuu kolmesta osa-alueesta:

  1. Läheisestä suhteesta luontoon
    ”Kun minä olin pieni kävimme aina kesäisin mummon kanssa mustikassa.”
  2. Teoista ympäristön puolesta
    ”Haluan vaikuttaa omiin ja muiden hyvinvointiin…”
  3. Ympäristö-oivalluksista
    ”Jos otan lautaselleni vain sen verran mitä jaksan syödä, en omalta osaltani tuota hukkaa ja heitä turhaan roskiin asioita!”

Ympäristötoiminnan tavoitteena on kunnioitus luontoa kohtaan

Ympäristökasvatusta tehdään ympäristötoiminnan eri työmenetelmiä käyttäen nuorisotyön sisällä. Työssä tähdätään kestävämpään elämäntapaan ja nuorten kasvun tukemiseen. Ympäristötoiminnan tavoitteena on globaali luontoa kunnioittava asenne, joka kehittyy henkilökohtaisten ja merkityksellisten luontokokemusten, toiminnan ja tiedostamisen myötä.

Nuorisopalveluiden ympäristötoiminta vahvistaa nuorten toimintamahdollisuuksia sekä ääniä yhteiskunnassa, nuorten suhdetta toisiin nuoriin, lähiympäristöön ja luontoon sekä edistää aktiivisesti yhdenvertaisuutta ja ihmisoikeuksien toteutumista sekä kestävää kehitystä.

Hyvän luontosuhteen lisäksi tarvitaan tietoa luonnon prosesseista ja siitä, miten ihminen on niihin kytköksissä. Kun nuorisotyössä toiminnan kautta opitaan keinoja ja löydetään tapoja toimia ympäristön puolesta, voidaan puhua kokonaisvaltaisesta ympäristökasvatuksesta.

Voimaantuakseen ympäristökansalaisena toimimiseen ei tarvita taikatemppuja, vaan tilaa ja aitoja mahdollisuuksia toimia.