Miljöverksamhet

Skulle du vilja sköta djur, odla, delta i ekokaféets verksamhet eller göra en utflykt? Eller är du intresserad av aktivism? Vi erbjuder kostnadsfri miljöverksamhet, redskap, utrymmen och stöd för 9 - 29-åringar runt om i Helsingfors.

Är du intresserad av verksamhet som har med miljön att göra?
Välkommen till Ungdomarnas miljölokal (Ymppis)!

I Ymppis kan du träffa nya trevliga människor, starta en ny hobby och få information om och perspektiv på miljö- och klimatfrågor som du kanske funderar på.

Målsättningen med miljöverksamheten är att göra det möjligt att påverka sin egen omgivning, erbjuda lägerupplevelser och äventyr, stöda de ungas egna verksamhet för miljön och att ge information.

Förutom Ymppis har ungdomstjänsterna runt om i Helsingfors många andra verksamhetsplatser där man kan utöva sina hobbyer, samt delta i och anordna självstyrd miljöverksamhet.

För att stärka sitt engagemang som miljömedborgare krävs inga trollkonster, utan endast utrymme och verkliga möjligheter att agera.

Förutom verksamhetsmöjligheterna stöder vi ungdomars, ungdomsgruppers och ungdomsorganisationers verksamhet genom att hyra ut våra utrymmen för verksamhet som ungdomarna själva organiserar. Med ungdomstjänstens kostnadsfria medlemskort kan du också gratis låna vandringsutrustning från utlåningstjänsten Wempaimisto.

För grupper av ungdomar och för skolor anordnar vi också naturskolor och äventyrsgrupper.

Ärligt talat