Eco-matlagning

Vad vi äter påverkar vår miljö.

Cirka en tredjedel av vår miljöpåverkan som konsumenter orsakas av mat. Väsentliga frågor är: hur mycket animaliska produkter (t.ex. kött och ost) äter vi och hur mycket mat slänger vi. Kost som grundar sig på grönsaker är ett hälsosamt och globalt mer hållbart alternativ än en kost rik på animaliska ingredienser.

I ungdomsgårdens kök, kockklubben och kaféverksamheten är det naturligt att behandla många miljöfrågor relaterade till en ekologisk vardag, såsom säsongsbetonad och lokal mat, sortering, energibesparing vid matlagning, att spara varmvatten och använda miljövänliga rengöringsmedel. Etiska frågor kan tas upp genom ekomärkning och Rättvis handel.

Mat är mer än bara miljöpåverkan och hälsa, den är alltid också kultur och produktion av kultur. Ur kulturellt perspektiv kan verksamheten omfatta innehåll som breddar den globala, personliga och djupgående världsbilden.

1. Nära förhållande till naturen och maten: Gemensamma upplevelser: Gemensamma upplevelser

 • Kreativ matlagning tillsammans
  Vi ordnar matlagningskvällar på ungdomsgården som är öppna för alla, och varje deltagare tar med sig någon ingrediens. Tillsammans funderar vi på vad vi kan laga av de medtagna ingredienserna. I alla kulturer är mat och att äta mycket mer än bara att stilla hunger. Att laga mat och äta gör att du kan lära dig många olika saker om dig själv och andra.
 • Vi inreder kaféet mysigt och stämningsfullt.
  I kockklubben gör vi den gemensamma måltiden till en trevlig, vacker stund där alla beaktas. Vi dukar vackert och sätter en duk på bordet.
 • Vi lagar kärleksmat (idé från en ungdomsgårds ”kärleksvecka”).
 • Vi ordar en knytkalaspicknick i parken
 • Vi har en favoritmatshöst i kockklubben.
  Vi lagar varje klubbmedlems favoritmat i tur och ordning under hösten.
 • Vi ordnar kulturkafékvällar där mat från olika kulturer serveras.
 • Fennovege, nyttomat och kolhydrater
  Vi bekantar oss med olika dieter och reflekterar över varför vi ibland äter av andra orsaker än av hunger.
 • Vi gör en samlingsvandring i höstskogen, plockar svamp, vilda grönsaker och bär. www.hortoilu.fi

2. Miljögärningar: Gemensamma gärningar

 • Tillsammans med de unga planerar vi vad vi köper till kockklubben, kafét eller evenemanget. Även i ungdomsgårdens köksverksamhet är det bra att beakta ekologiska perspektiv, som är:

– fokus på vegetarisk kost
– produkter enligt säsong
– närproducerad mat
– ekologisk mat
– Produkter märkta med Rättvis handel
– förnuftigt paketerade
– lämplig mängd, så att inget går till spillo

 • Vi odlar grönsaker som kockklubben använder på ungdomsgårdens gård, i lådor eller i fönster. Gumtäkts skolträdgård och Meriharju naturhus ger råd och hjälp med odlingsverksamheten. kaupunkiviljely.fi
 • Vi ordnar eko-lillajul eller en klimatfest. I genomsnitt orsakar mat för en enskild finländare ungefär en fjärdedel av hens koldioxidutsläpp. Vi reflekterar tillsammans över hur inverkan på klimatet skulle kunna minskas i ungdomsgårdens kock- och kaféverksamhet. Vi kommer överens om gemensamma riktlinjer.
 • Vi gör en stor världskarta på köksväggen där vi märker ut ursprungslandet av de råvaror som använts under en månad i kaféverksamheten och kockklubben. Informationen finns på förpackningarna. Vi diskuterar om kartan. Transporteras våra livsmedel långa vägar? Är det bra eller dåligt? Vad väljer vi i framtiden?
 • Vi deltar i veckan för Rättvis handel och hittar tillsammans på verksamhet för den. www.reilukauppa.fi
 • Vi donerar en del av kaffeintäkterna till ett gott ändamål, vi hämtar en bössa för Flyktingunderstöd.
 • Vi håller en hungerdag på ungdomsgården, deltar i en insamling eller tar upp frågan på något annat sätt rodakorset.fi
 • Vi samlar idéer som vi sätter upp på köksskåpen om matlagning som spar energi. Vi gör anvisningar av dem. Vi provar en kockklubb utan ström någon gång!
 • Vi tar hand om avfallssortering och städar tillsammans med miljömärkta rengöringsmedel och ekoeffektiva redskap (t.ex. diskborstar med utbytbara borstar).
 • Vi använder endast återanvändbara kärl. Om det ibland är absolut nödvändigt att använda engångskärl väljer vi sådana som kan återvinnas (kärl som är biologiskt nedbrytbara eller av kartong som återvinns).

3. Egna insikter: Idéer och information

 • Ursprunget till all vår mat finns i solen.
  I kock- och kaféverksamheten kan vi också reflektera över flödet av solenergin. När vi äter mat äter vi solens energi, Reflektionen över energiflödet kan startas t.ex. genom att tänka på hur vi är när vi är hungriga. Vi kanske inte är särskilt ”soliga” när vi har låg energi.
 • Vi reflekterar över varför det ändå inte finns mat i överflöd i soliga ländergh food in sunny countries. . Vi diskuterar vad som behövs förutom solen (vatten, näringsämnen, jord, frön, etc.) och om alla människor i världen har tillräckligt av dem.
 • Vi funderar varifrån hunger och fattigdom uppstår. Vi bekantar oss med matprogrammet på FN:s webbplats, som också har en video om frågan. www.wfp.org/

Nyckelord

Ärligt talat