Inredning

Vi gör ansvarsfulla val i inredningsprojekt. Inredningsprojektet erbjuder en bra möjlighet för miljöfostran, eftersom man måste reflektera över sin egen relation till miljön – både social och fysisk – och göra val gällande material och arbetsmetoder.

Dessa val påverkar alltid miljön, eftersom ett material behandlas och allt material kommer ursprungligen från naturen, dit det också återvänder i sinom tid.

När vi överväger valen tillsammans med de unga och gemensamma beslut fattas, stärks ungdomarnas miljömedvetenhet. Inredningsprojektet handlar inte bara om målning och möblering, utan ett utrymme kan också studeras på ett upplevelserikt sätt, och därmed kan de effekter som olika utrymmen, färger och material har på oss observeras.

1. Nära förhållande till naturen & utrymmet: bra atmosfär

 • Vilka känslor väcker utrymmena? Nära förhållande till naturen:
  Gå runt i ungdomsgårdens lokaler och känn efter vilka känslor olika platser väcker. Var är det trevligast att vara? Är det obehagligt eller skrämmande någonstans? Varför?
 • Utrymmets meddelanden
  Vi lyssnar på ett tomt rum och testar om det ekar. Vi går till ett möblerat rum och känner med handen hur materialen känns och vad de säger. Vi går i rad med ögonen täckta och händerna på axlarna på den person som går före. Ledaren leder raden med öppna ögon. Vi försöker hitta nya perspektiv på utrymmet (grod- och fågelperspektiv).
 • Vi kläcker tankar och idéer
  Vi bläddrar i inredningstidningar och klipper ut idéer från dem till det egna projektet. Vi reflekterar över för vem vi inreder? Endast för oss eller kanske också för andra? För hurdana personer är ungdomsgården inredd?
 • Hurdant skulle mitt drömrum vara?
  Vad skulle finnas där och hur skulle det se ut? Vi samlar färg- och materialcollage från gruppmedlemmarnas drömmar och gör dem till en utställning. Vi bedömer inte arbetet, utan ser på det tillsammans. Alla kan berätta om det egna arbetet hur hen vill – om hen vill.
 • Ett paradis i hörnet av ungdomsgården.
  Vi tar in naturen i form av inomhusväxter. Levande växer friskar upp och renar luften. Vi håller möten för att ta fram idéer bland inomhusväxterna.

2. Miljögärningar: Gemensamma gärningar

 • Vi bestämmer tillsammans vad nytt som köps och vad som är vettigt att skaffa begagnat.
  Vi bekantar oss med Återanvändningscentralens webbplats och gör en anskaffningsutflykt till Återanvändningscentralen. Anskaffningarna kan också göras på lappar.
 • Vi funderar vid anskaffningen av nya möbler på betydelsen av om de är inhemska, kan repareras, ändras och rengöras.
  Hur mycket vikt läggs på dessa saker?
 • Vi bekantar oss med FSC-märkta möbler av certifierat trä vid anskaffning av trädgårdsmöbler.
  Är det möjligt att skaffa sådana? Är det möjligt att skaffa inhemska möbler?
 • Vi reflekterar över hur ungdomsgårdens gamla möbler, gardiner och kuddar kunde piffas upp.
 • Vi bekantar oss med belysningsmetoder som spar energi och väljer det lämpligaste av dem. Vi kommer också ihåg naturligt ljus!
 • Vi planerar inredningen så att värme kan komma in i rummet utan förhinder och att rummet är lätt att städa.
 • Vi diskuterar om det skulle vara klokt att skaffa värmeisolerande gardiner.
 • Vi bestämmer vilken typ av sorteringskärl som behövs för utrymmet. Vi skaffar dessa och gör sorteringsanvisningar.
 • Vi tar reda på om det är möjligt att få miljömärkt vattenlöslig färg om vi väljer att måla väggarna.
 • Vi skyddar golven med papper under målningen Ibland räcker det bara med tidningar. Det är ofta onödigt med plast. Vi utvecklar metoder tillsammans hur arbetsredskapen kan rengöras utan att använda mycket rinnande vatten.

3. Egna insikter: Idéer och information

 • Många olika slags material används i inredning, så när det gäller miljökunskap är det viktigt att diskutera hur ämnet cirkulerar på jorden. En sådan diskussion kan äga rum under arbetet eller till exempel under den slutliga utvärderingen.
 • Vi reflekterar över var materialet vi använde i inredningsprojektet ursprungligen kom ifrån.
  Vilka material innehåller soffan och varifrån kommer de?
 • Vad händer med dessa saker när vi inte längre använder dem?
  Kan de återvinnas, repareras, återanvändas? Hur lång tid tar det för dessa ämnen att brytas ned till sina ursprungliga stadier?
 • Använde vi mycket plast?
  Varifrån kommer plast? Vad händer med plast när det inte längre används av oss? Vi tittar på YouTube-videor med plast-tema, t.ex. med sökorden Great Pacific Garbage Patch, Water in our Environment, Trash disposal.

Nyckelord

Ärligt talat