Konst och uppiffning

Miljöfostrans perspektiv inkluderar användning av ekologiska material, främjande av miljövänliga arbetsmetoder och en respektfull inställning till naturens resurser.

Naturupplevelser ger många utgångspunkter för konst och handens färdigheter och fungerar som en källa till miljökänslighet.

Många material används i bildkonst och handens färdigheter – såvida man inte skapar ett immateriellt arbete. Konst sammanför olika unga och utvecklar interaktionsförmåga på många nivåer. Även svåra saker tar form när de ”förstås” genom att göra dem med händerna. Med erfarenheter av självuttryck och framgång stärks uppfattningen om sig själv som en begåvad aktör.

Med hjälp av konst kan unga att ta ställning till samhälleliga frågor och väcka diskussion om frågor som är viktiga för dem. Genom att delta i olika kampanjer och utveckla egna kampanjer kan unga arbeta för miljön och bygga en bättre värld genom sina egna hobbyer. Nära förhållande till naturen och konsten

1. Nära förhållande till naturen och konsten: bra atmosfär

 • Livshistoriens stig
  Vi utformar vår livshistoria till en liten naturstig. Var och en bygger vad de vill ha på sin egen stig från naturliga material. Vi går varje stig tillsammans. Variation: självporträtt av naturmaterial samlas och placeras i terrängen.
 • Kraftpresentkort
  Vi ordnar en presentverkstad där alla kan göra ett vackert kort där man skriver en kraftgivande och uppmuntrande tanke. De färdiga korten blandas och delas ut till gruppmedlemmarna i slumpmässig ordning.
 • Vi fotograferar varje ung på den naturplats hen valt
  Vi kan bl.a. använda textilier som rekvisita. Vi ber de unga att beskriva ett emotionellt tillstånd eller en idé med den valda platsen, positionen och rekvisitan. Läs mer
 • Vi piffar upp en produkt, t.ex. en t-skjorta eller kasse, genom att ta egna drömmar, önskemål, framtida mål, etc. som utgångspunkt för idén.
 • Förbättring av världen med egna händer. Vi deltar i kampanjer som gör något bra för andra människor eller djur. Studier visar att hjälpa andra ökar sitt eget psykiska välbefinnande och lycka.
 • Trygghetstäcke och kramdjur Vi kommer ihåg barndomens favoritleksaker eller kläder. Varför var de så viktiga? Hur kan saker utveckla en känsla av ökad trygghet? Vi förverkligar minnet med konstnärliga metoder.
 • Vad skalet berättar. Vi bekantar oss med olika klädstilar från modetidningar och funderar på vad man vill kommunicera med dem.

2. Miljögärningar: gemensamma gärningar

 • Vi deltar i aktuella kampanjer
  som till exempel FRK:s stickkampanjer. Mer information finns på nätet via söktjänsterna.
 • Vi genomför ett ställningstagande miljökonstprojekt i bostadsområdet.
  Vi gör en konstutställning för vår egen miljö (vi tar t.ex. bilder av vackra, fula eller förorenade platser i området) och gör en utställning t.ex. på biblioteket. www.environmentalart.net
 • Vi gör stickgraffiti
  och dekorerar det omgivande området. Vi fotograferar platserna.
 • Vi gör keramikskålar till evenemanget Tom Skål. 
 • Vi gör konst som försvinner. www.environmentalart.net
 • Genom konst tar vi ställning mot användningen av material från utrotningshotade djur.
 • Vi ordnar en idétävling om användning av återvunnet material på ungdomsgården.
 • Vi utmanar unga att göra en inventering av värdelösa varor i sina garderober och ordnar en loppis, vars intäkter ges till ett objekt vi valt tillsammans. Vi ordnar en uppiffningspunkt på en loppis.
 • Vi gör en utflykt till återanvändningscentralen och hämtar material därifrån för aktiviteter i handens färdigheter (gratis pysselbörs).
 • Vi utvecklar immateriella gåvor i en julklappsverkstad.
 • Med konst och pyssel gör vi kort med positiv energi och någon god tanke. Vi åker på en runda och lämnar korten på platser där någon av en slump kan hitta dem.
 • Vi väljer giftfria material och utvecklar arbetsmetoder tillsammans för att spara varmt vatten. 
  Vi reflekterar över kemikaliseringen av miljön. Vilka kemikalier använder vi dagligen? Kan produktionen av farligt avfall i ungdomsgårdens konstverksamheten minskas? vaarallinenjate.fi
 • Vi hämtar material för handens färdigheter från naturen.
  Vi färgar tyger och garn med grönsaks- och svampfärger. Vi målar floreller, dvs. masserar växternas färger direkt på papperet. Vi kommer ihåg allemansrätten!
 • Vi ordnar ett fågelevenemang
  Vi kikar och identifierar fåglarna på ungdomsgårdens gård. Vi gör fågelholkar och sätter dem på plats. www.birdlife.fi
 • Vi tar plast som tema i slöjdfärdighetsgrupperna
  Vi lär oss att identifiera plastprodukter och utvecklar metoder att undvika plast på ungdomsgården och i våra egna liv.
 • Vi ordnar en cykelreparationskväll på gården
  Cykelservice och -reparation
 • Vi samlar ihop alla trasiga sakar från ungdomsgården till en viss plats och ordnar ett reparationstalko.
 • Vi syr återanvändbara kassar till ungdomsgårde
  och söker en plats för dem där de lätt kan hittas när vi går till butiken.

3. Egna insikter: Idéer och information

 • Många material används i visuell konst och handens färdigheter. Det är viktigt att identifiera materialens livscykel. Ur miljöfostrans perspektiv är diskussionen om materiens kretslopp på jorden väsentlig.
 • Vi diskuterar hamstring, vilja och behov. Vad får människan att vilja ha saker runtomkring sig? Varför vill vissa inte ha begagnade saker?
 • Vi reflekterar över vilka material och vilken teknik det lönar sig att kombinera. Hur påverkar det till exempel sorteringen? Vad betyder ekoeffektivitet
 • Vilka material är det mest belastande att använda med tanke på miljön?
 • Vi lär känna olika kulturers konst och traditionella hantverk och reflekterar över hur de beskriver naturen och förhållandet till naturen.
 • I forntiden var vi ekologiska – eller var vi? Vi går till Nationalmuseet för att leta efter en tid innan plast och överdådig konsumtion. Var det bättre förr? Hur skulle våra vardagsmorgnar skilja sig från vad de är idag om vi förflyttade oss 150 år tillbaka i tiden? kulttuuriperintokasvatus.fi

Nyckelord

Ärligt talat