Drama

Välkommen att göra, se och uppleva dramaverksamheten Narri!

Dramaverksamheten Narri

Dramaverksamheten Narri erbjuder utvecklande och fängslande teaterhobbyer för unga i åldern 9–29 år. Narris dramaverksamhet är en del av Helsingfors stads ungdomstjänster. Dramaverksamheten innehåller ungdomsteatergrupper, läger, kurser, verkstäder, föreställningar, evenemang, forumteater och teaterscenen Narrin näyttämö.

Ungdomsteatergrupperna utgör kärnan av dramaverksamheten. Grupperna pågår under hela läsåret, från början av september till slutet av maj. Det är helt okej att komma med och prova några gånger. Dramagruppen tränar t.ex. rörelse-, tal- och känslouttryck, improvisation och rollövningar. Om de vill, förbereder grupperna en föreställning baserad på ungdomars önskemål och idéer, vanligtvis på våren.

Teaterscenen Narrin näyttämö

Scenen Narrin näyttämö är Helsingfors stads ungdomstjänsters teaterlokal. Narrin näyttämö ligger på Sörnäs strandväg 31, på tredje våningen.

Dramaverksamheten Narri omfattar 25 permanenta teatergrupper för ungdomar i åldern 9–29. Av grupperna övar 13 på Narrin näyttämö i Sörnäs och 12 i Helsingfors ungdomsgårdar och kulturhus.

Teatersalen Narrin näyttämö kan reserveras främst för användning av scenkonst av ungdomsgrupper och föreningar i Helsingfors.

Mål och värdegrund

Målet med dramaverksamheten Narri är att stärka ungdomars självuttryckningsförmåga, självförtroende och välbefinnande genom dramapedagogiska metoder. Dramagrupperna, lägren och kurserna erbjuder som bäst en oförglömlig upplevelse av att tillhöra en grupp och kraften av att arbeta tillsammans.

När du deltar i Narris dramaverksamhet behöver du inte ha tidigare erfarenhet av att göra teater. Vår utgångspunkt är att varje ung är värdefull och intressant som hen är. Och på grund av denna unikhet är teater gjord av unga betydelsefull.

Det fina i vår dramaverksamhet skapas i en uppmuntrande grupp genom att arbeta tillsammans och genom att uttrycka sig själv, liksom i närvaro av yrkeskunniga handledare i den förtrollande atmosfären av teaterkonst.

Oavsett om vi är en Narr eller Kung,
är vi alla underbara som vi är!Ärligt talat