Verkstäder

Narri erbjuder verkstäder som använder funktionella metoder och dramametoder för att stödja lärande och grupparbete.

 1. Verkstäderna är korta och koncisa helheter på 1–3 gånger.
 2. De är främst avsedda för elevgrupper i högstadiet och andra stadiet samt förberedande utbildningar (Åldersrekommendation 13–29 år)
 3. Målen är bl.a. att uppfatta gruppdynamik, undersöka arbetslivskunskaper, reflektera över värderingar och stödja individuell identitet.
 4. Verkstäderna leds av Narris teaterregissörer.
 5. Boka en verkstadstid för din grupp i god tid senast 3 veckor innan verkstaden börjar.

Verkstad 1: Kuddrally och gruppdynamik

 • I verkstaden använder man funktionella metoder för att undersöka gruppinteraktion, gruppdynamik och dess utveckling. Samtidigt lär vi känna de andra gruppmedlemmarna – också i ett helt nytt ljus.
 • Antal deltagare: 8–25
 • Längd: 90 min
 • Plats Narrin näyttämö

Verkstad 2: Värdenas och drömmarnas spelplan

 • Fortsättningsverkstad för dem som deltagit i verkstaden Kuddrally och gruppdynamik. Verkstaden använder funktionella metoder för att utforska saker som är viktiga för dig och hur de skulle kunna stärkas i livet.
 • Antal deltagare: 8–25
 • längd: 90 min
 • Plats Narrin näyttämö

Kontaktpersoner/Teater- och dramapedagogik:

Laura Mboup, tfn. 050 5591 758
laura.mboup@hel.fi

Samuli Mäkisalo, tfn. 040 1246 548
samuli.makisalo@hel.fi

Ärligt talat