Forumteater

Handledarna gör Forumteaterföreställningar både för unga och arbetstagare eller chefer om deras teman. Forumteater är en central metod inom den tillämpade teatern, där skådespelarna och publiken tillsammans behandlar problem i samhället och funderar på olika lösningar.

Forumteater är också känt som deltagande teater

Det är ett illustrativt och effektivt sätt att utforska de problem och frågor som uppstår i samhällen. Genom forumteater konkretiseras ett problem eller en utmaning, och man kan se på dess olika aspekter tillsammans och söka nya sätt att lösa problemen.

Teaterföreställningen är i två delar:

  1. Inledningsvis följer publiken ett kort pjäs på basis av det valda temat, som sammanfattar temat i starka och effektiva frågor.
  2. Efter pjäsen börjar den andra delen, dvs. interaktionen.I den diskuteras de frågor som tas upp av publiken genom gemensamma diskussioner och genom att söka nya lösningssätt på scenen.

Forumteater leder till diskussioner

och att experimentera med hur olika verksamhetssätt påverkar situationer där publiken upplever att det finns orättvisa. Genom diskussion och deltagande är målet att fördjupa individernas tänkande och hitta nya gemensamma lösningsmodeller.

Forumteater lockar publiken med

Forumteater är både en gruppbaserad problemlösningsmetod och ett verktyg för värdediskussion.Den befaller eller instruerar inte, utan lockar deltagaren att delta med både förnuft och känslor så att en verklig och bestående förändring i det problem som tas upp kan vara möjlig.

Produktioner

Alla föreställningar bygger på material som samlats in från målgruppen:

  • Föreställning som behandlar nollning av gymnasieelever 2021
  • Tillämpad forumföreställning om ledarskap för kultur- och fritidschefer/del 2 2019
  • Tillämpad forumföreställning om ledarskap för kultur- och fritidschefer/del 1 2019
  • Föreställning gjord om egna gränser riktad mot högstadieelever 2018 för Krutbudgetens datainsamling
  • Tillämpad forumföreställning för ungdomstjänsternas chefer som en del av chefsträningen 2016
  • Föreställning med tema om rusmedel för gymnasieelever 2012
  • Föreställning som behandlar sexualitet och sexuella trakasserier 2009
Ärligt talat