Teater

Var och en är i sig själv en fantastisk och unik konstnär, allt vi gör är möjliggör konstnärssjälens blomning.

Teatergrupper

I centrum av teaterverksamheten är teatergrupper som varar ett helt läsår, och som man förbinder sig till för hela året och som handleds av en teaterregissör. Grupperna har inga erfarenhetsnivåer.

Målet med grupperna är att genom teater ge unga självkänsla och självförtroende, erfarenhet av att höra till en gemenskap och en grupp, samt lära sig om betydelsen av samarbete genom teaterövningar och -produktion. Grupperna kan om de så önskar skapa ett uppträdande. Teaterverksamheten är avsedd för unga i åldern 9–29 år.

Teaterkurser

Teaterkurserna är heldagskurser som varar några dagar, och som oftast ordnas på somrar. Under kurserna blir du bekant med teaterns grundläggande element såsom uttryck genom rörelser och tal, att an en roll, känslouttryck och improvisation. I slutet av kursen har man vanligen ett uppträdande.

Teater- och medialäger

Teater- och medialägret är ett övernattningsläger som varar en vecka. Under lägret skapas gott om teater och media. Intensiv samvaro och gemensamt skapande i en uppmuntrande atmosfär erbjuder en betydande erfarenhet av samvaro och är en unik chans för unga och handledarna att lära känna varandra bättre. Lägren ordnas i regel på sommaren.

Ketuiksi pukeutuneet kaksi nuorta tanssijaa esiintyy teatterin lavalla.

Verkstäder

Verkstäder är korta, intensiva konstbaserade helheter som genomförs enskilt eller som en serie av några verkstäder. Målet med verkstäderna kan vara att gestalta gruppdynamik, undersöka arbetslivsfärdigheter eller fundera på värderingar.

Forum-teateruppträdanden

Forum-teateruppträdanden skapas av handledarna enligt behov för både unga och för arbetstagarna eller cheferna om de teman de vill. Forumteater är en central metod inom den tillämpade teatern, där uppträdarna och publiken tillsammans hanterar problem i sammanslutningen och funderar på olika lösningar.

Teateruppträdanden

Teateruppträdanden är skådespel, demon, skapelser, verk, produktioner och konstverk som grupper av unga skapat tillsammans med sina handledare.

Narri-fest

Narri-fest är ett teaterveckoslut på våren som blivit en tradition, under vilken unga i Narris teatergrupper uppträder med skådespel de förberett och är publik till varandras uppträdanden. Narri-fest och alla uppträdanden på Narris scen har fritt inträde för publiken.

Teaterlokaler

Även teaterlokalerna kan bokas av helsingforsiska organisationer och självständiga ungdomsgrupper för övning och uppträdanden, tillfälligt eller för hela säsongen. Med självständiga ungdomsgrupper avses här grupper som unga själv samlat och leder, som kan använda sig av lokaler och resurser, men som i regel inte har en teaterregissör.

Nuoret tanssivat teatterin näyttämöllä Sisäistä voimaa -teatteriesityksessä

Evenemang

Evenemangen är tillfällen som de unga själva ordnat, uppträdanden av grupper, soaréer eller evenemang som ungdomstjänsterna ordnat såsom teateruppträdanden eller festivaler. Man kan delta i evenemangen som samarbetspartner. De kan också vara stora evenemang som ordnats av andra aktörer, såsom Konstens natt, som unga uppträdare får delta i. Målet med evenemangen är i regel alltid att ge unga möjligheten till att uppträda eller arbeta, och därigenom uppskatta den konst de skapat.

Sommarjobb

När man sommararbetar som hjälpledare vid teaterverksamheten får man ständigt handledning, men man kan också om man vill få mycket ansvar för handledningen av ett läger eller en grupp. Arbetsuppgifterna varierar från år till år.

Sankarit-teatern

Sankarit-teatern är en teatergrupp avsedd för personer med funktionsnedsättningar eller unga som behöver särskilt stöd, och hör till Narris teatergrupper.

Aktuellt

Anmälan till Narris teatergrupper sker genom en elektronisk blankett genom Harrastushaku-tjänsten. Nästa anmälan sker i augusti 2021. På webbplatsen för Narris grupper finns en direkt länk till anmälan vid den egna gruppen.

Narris teatergrupper

På Narris scen verkar 25 ordinarie teatergrupper för unga i åldern 10–29 år. Av grupperna övar 13 på Narris scen i Sörnäs och 12 i Helsingfors ungdomsgårdar och kulturhus. Mer information om grupperna finns på ”Narris grupper”-sidan.

Mer information om verksamheten

Nyckelord

Ärligt talat