Aktivism och frivillig verksamhet

TieInformation om olika möjligheter att påverka och exempel på vad allt du kan få stöd för från en ungdomsarbetare.

I Helsingfors har ungdomarna många sätt att påverka

Gör det själv, agera och påverka:
Behöver du pengar, lokaler eller utrustning för din egen verksamhet? Helsingfors ungdomstjänster och hela staden erbjuder ett brett utbud av stöd och hjälp till ungdomsgruppers och ungdomsföreningars verksamhet.

Lokaler, utrustning och tjänster:
Ungdomstjänsterna har ett brett utbud av olika lokaler i olika delar av staden, som ungdomsgrupperna och ungdomsföreningar i Helsingfors avgiftsfritt kan boka. Det finns även ett antal platser inom ungdomstjänsterna där utrustning kan lånas.

Delta, dela och påverka

  1. Ungdomarnas deltagande budgetering KrutBudget (för 12–17-åringar)
  2. Hela Helsingfors deltagande budgetering Omastadi (för alla över 12 år)
  3. Elev- och studentkårer & Krutpengar (för grundskoleelever och studerande i andra stadiet)
  4. Redaktionen De ungas röst (för 13–19-åringar)
  5. De ungas initiativ (för 13–17-åringar)
  6. Respons till staden och invånarinitiativ (för personer i alla åldrar)

Miljöverksamhetens ungdomsarbetsenhet

Enhetens uppgift är att stöda miljö- och naturuppfostran, möjliggöra lägerupplevelser och äventyr i naturen, stöda ungdomars egen verksamhet för miljön och öka miljömedvetenhet.

Miljöungdomsgården för ungdomar erbjuder information om miljön, evenemang, verkstäder och utflykter.

Verksamhetsledare för enheten:
susanne.osterlund-toivonen@hel.fi

LuontoAktiivit gruppen

14–18-åringar intresserade av naturen – välkommen att komma på kampanjer och evenemang och lösa miljöproblem! Låt oss planera utflykter och läger till naturen samt aktiviteter för miljön tillsammans.

Gruppen Harkiten henkariin (Omtänksamt till hängaren)

Volontärgruppen Harkiten henkariin:
Harkiten henkariin är en volontärgrupp för ungdomar som uppmuntrar ungdomar att ansvarsfullt konsumera och lär dem hur man kan göra ansvarsfulla klädval i den egna vardagen.

Följ oss på sociala medier:
@harkitenhenkariin

Nyckelord

Ärligt talat