Introduktion

Är du intresserad av verksamhet som har med miljön att göra? Välkommen till Miljöungdomsgårdens verksamhet!
På Miljöungdomsgården kan du träffa nya trevliga människor, starta en ny hobby och få information om och perspektiv på miljö- och klimatfrågor som du kanske funderar på.

Under åren 2018–2023 var Miljöungdomsgården belägen på Degerö. För närvarande söker Miljöungdomsgården nya lokaler för sin verksamhet. Under hösten 2023 uppmuntrar vi ungdomar som är intresserade av vår verksamhet att komma på idéer med oss för en ny miljöungdomsgård. Samtidigt ordnar vi dock miljöaktiviteter för ungdomar i olika delar av Helsingfors. Du kan läsa mer om vår verksamhet här.

Låna vandringsutrustning från utlåningstjänsten Wempaimisto

Vi stöder ungdomar och ungdomsgrupper samt ungdomsorganisationers verksamhet genom att hyra lokalerna av miljöverksamhetens ungdomsarbetsenhet för ungdomars självständiga aktiviteter. Dessutom kan du gratis låna vandringsutrustning från utlåningstjänsten Wempaimisto med ungdomstjänstens gratis medlemskort.

Sommaraktiviteter på Vårdö och Blåbärslandet

På sommaren ordnar vi miljö-, odlings- och konstinriktade aktiviteter på De ungas Ögalleri och i Den ätbara parken.”

Verksamheten är finskspråkig.

 

Ungdomsledare

 • Nina von Gruenewaldt, Nuoriso-ohjaaja, ympäristökasvattaja
  nina.vongruenewaldt@hel.fi
  (09) 310 20031, 040 6610 142
 • Helena Jäntti, Nuoriso-ohjaaja
  helena.jantti@hel.fi
  040 6117 256
 • Ilona Anttila, Vastaava ohjaaja
  ilona.anttila@hel.fi
  (09) 310 20736, 040 1944 533
 • Susanne Österlund-Toivonen, Toiminnanjohtaja
  susanne.osterlund-toivonen@hel.fi
  (09) 310 89125, 050 5591 762

Ungdomsgårdens telefonnummer: (09) 310 717 02

Allmänna förfrågningar och reservationer:
E-post: ymparistotila@hel.fi

Öppettider

Samtidigt ordnar vi dock miljöaktiviteter för ungdomar i olika delar av Helsingfors.

Kommande evenemang och hobbyer

Inga kommande evenemang och hobbyer

Ärligt talat