Redaktionen De ungas röst

I redaktionen Nuorten ääni (De ungas röst) gör unga tidningsartiklar, tv-reportage och bloggar för Finlands största medier och väcker samhällelig diskussion i sociala medier.

Redaktionen De ungas röst har verksamhet med låg tröskel och man behöver inte ha förhandskunskaper av att skriva artiklar för medier eftersom två yrkeskunniga är med och hjälper. Vi har en god gruppanda och texterna bearbetas vanligen i grupp.

Redaktionsmötena hålls varje vecka, måndagar kl. 17–19. Mötesverksamheten är växelvis live och på distans. Skicka oss ett meddelande så får du information om ett sätt att delta som passar just dig.

Verksamheten är finskspråkig.

Ärligt talat