Presentation

Avgiftsfri sommarverksamhet för unga som ordnas av Helsingfors ungdomstjänster, en urban miljö för kreativt arbete, verkstäder med konst- och naturteman, odling och djurskötsel.

Kom till den ätbara parken för att fritt bekanta dig verksamheten under parkens öppettider. Verksamheten ordnas under sommarmånaderna i form av öppna veckor från tisdag till fredag, förutom på midsommarveckan, då vi har undantag i öppettiderna.

Parken är avsedd för olika evenemang ordnade av ungdomsorganisationer, ungdomsgrupper och kommuninvånare i Helsingfors.

Besöksadress
Blåbärslandsstigen 10
00570 Helsingfors
Postadress
PB 84404, 00099 Helsinki

Kontaktinformation

  • Ilona Anttila, Vastaava ohjaaja
    ilona.anttila@hel.fi
    (09) 310 20736, 040 1944 533
  • Susanne Österlund-Toivonen, Toiminnanjohtaja
    susanne.osterlund-toivonen@hel.fi
    (09) 310 89125, 050 5591 762

Allmänna förfrågningar och reservationer:
syotavapuisto@hel.fi

Förfrågningar om användarturer:
annina.wallinsalo@hel.fi

 

Sommarens öppettider

Öppettider meddelas inom kort.

Kommande evenemang och hobbyer

Inga kommande evenemang och hobbyer

Ärligt talat